You are here

Elite- og Talentråd

Her kan du læse om Roskildes Elite- og Talentråds formål, finde referater og læse mere om arbejdet for at udvikle talentmiljøet i Roskilde Kommune

Kommende møder

Den 30. november 2017 kl. 18-20
 

Elite- og Talentrådet

Roskilde Elite- og Talentråds formål er at rådgive Kultur- og Idrætsudvalget om udmøntning af retningslinjer og principper for talentudvikling og eliteidræt inden for de rammer, som er fastlagt i Team Danmark Aftalen og den til enhver tid gældende idrætspolitik i kommunen. 

Dagsordener og referater fra udvalget

Læs mere om

 • Referater fra tidligere møder 2013-2014

 • Rådets arbejdsområder

  Roskilde Elite- og Talentråds formål er at udmønte de af Roskilde Kommune fastlagte retningslinjer og principper for eliteidræt i Roskilde Kommunes idrætspolitik.

  Rådet skal synliggøre eliteidrætten og talentudvikling, dens udøvere og aktiviteter.

  Rådet udfører, de opgaver som er tillagt rådet i forhold til Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, puljen til talentudvikling og Roskilde Kommunes elitesportsaftaler, indenfor de økonomiske rammer og retningslinjer, som er fastsat af Kultur- og Idrætsudvalget. Rådet skal sikre en optimal udnyttelse af de afsatte midler.

  Roskilde Elite- og Talentråds arbejde er følgende:
  •    Rådet koordinerer indsatsen, som giver eliteidrætten og talentudvikling i Roskilde bedst mulige vækstbetingelser.
  •    Rådet samler personer, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten til en koordineret indsats, som giver eliteidrætten og talentudvikling i Roskilde bedste mulige vækstbetingelser.
  •    Rådet skal arbejde for at tilvejebringe de bedst mulige forhold for eliteidrætsudøvere inden for områderne, uddannelse og på sigt job og bolig.
  •    Rådet skal understøtte initiativer til kompetenceudvikling af trænere og ledere med det formål at optimere eliteidrætsudøvernes og talenternes udvikling.
  •    Rådet har ansvaret for puljen til individuel talentudvikling.
  •    Rådet følger op på elitesportsaftalerne.
  •    Rådet anbefaler til KIU 1 gang årligt, hvorledes eventuelle bonusordninger i forbindelse med elitesportsaftaler skal frigives.
  •    Rådet udarbejder forslag til kriterier til valg af elitesportsaftaler og anbefaler disse til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
  •    Rådet behandler ansøgninger og kommer med forslag til anbefaling til fremtidige elitesportsaftaler til beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget.

 • Rådets medlemmer

  Roskilde Elite- og Talentråd består af følgende 17 medlemmer:

  • 2 repræsentanter fra Byrådet (Poul Lindor Nielsen og Evan Lynnerup)
  • 6 repræsentanter for de klubber, der er udnævnt til prioriterede idrætsgrene (Allan Bentsen, Ove Pedersen, Christian Juel Glem, Henrik Mielke, Lisbeth Klarskov og Martin Gardezi Aggergaard)
  • 3 repræsentanter med en elitemæssig baggrund (Henning Hansen og Morten Fenger.) (Det ekstra nye medlem udpeges i første kvartal 2018 (dvs. i den nye byrådsperiode)).
  • 1 repræsentant for Roskilde Idræts Union (Jørgen Aufeldt)
  • 2 repræsentanter for erhvervslivet i Roskilde Kommune (Marie-Louise Munter og Peter Jacobsen)
  • 2 repræsentanter fra Roskilde Campus, henholdsvis ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. (Henrik Nevers er medlem fra ungdomsuddannelserne og det nye medlem fra de videregående uddannelser skal udpeges af Roskilde Campus).
  • 1 repræsentant for idrætsskolen med talentklasser (Christian Cremonesi-Knudsen)

  Følgende tilforordnede deltager i Roskilde Elite- og Talentråds møder uden stemmeret, men med taleret:

  • 1-2 repræsentanter fra de aktive udøvere i talentklasserne 7. – 9. klasse (Astrid 8.T., Julie 7.T.)
  • 1 repræsentant fra Team Danmark (Peter Jensen)
  • 1 repræsentant for støttefunktionerne (Niels Erichsen fra Fysiocenter Roskilde)

  Forvaltningen er sekretær for rådet.

 • Rådets formand og næstformand

  Henrik Nevers er formand for Elite- og Talentrådet.
  Jørgen Aufeldt er næstformand for Elite- og Talentrådet. 

   

 • Årsberetninger

Senest opdateret

19.09.2017