You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 8, 2016 - 18:00
Sted: Kantinen på Roskilde Rådhus
 • Pkt. 1 Velkomst ved formand

  Pkt. 1

  Velkomst ved formand

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Jens Müller byder velkommen til Elite- og Talentrådets temamøde. På temamødet mødes interessenter til tværgående drøftelse af principielle problemstillinger og udviklingsmuligheder vedrørende arbejdet med eliteidrætten i Roskilde Kommune.
  Temamødets har følgende punkter:
  1) Inspirationsoplæg fra ekstern part.
  2) Åben drøftelse og diskussion af Roskilde Elite- og Talentråds arbejde med afsæt i inspirationsoplægget.
  Dette års temamøde omhandler sportscollege i Roskilde Kommune.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 1

  Fraværende
  Per Birkedal, Christian Cremonesi-Knudsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke (Michael Kisum deltager i stedet).

 • Pkt. 2 Inspirationsoplæg fra ekstern part

  Pkt. 2

  Inspirationsoplæg fra ekstern part

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Årets temamøde i Elite- og Talentrådet skal inspirere til det videre arbejde i Roskilde Kommune med at etablere et sportscollege i kommunen.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Torben Winther fra Idrætsakademiet i Ringsted holder oplæg om deres model.
  Hjalmer Andersen og forældre holder oplæg.

  Derefter efterfølgende debat. Steen står for facilitering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 2

  Fraværende
  Per Birkedal, Christian Cremonesi-Knudsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke (Michael Kisum deltager i stedet).

 • Pkt. 3 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 3

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 3
  Dagsorden godkendt.

  Fraværende
  Per Birkedal, Christian Cremonesi-Knudsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke (Michael Kisum deltager i stedet).

 • Pkt. 4 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 4

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 4
  Kultur- og Idrætsudvalget har på møde den 17. august godkendt kriterierne for bonus til elitesportsaftaler for sæson 2016/17.
  Bonus til elitesportsaftalerne for sæson 2015/16 er administrativt blevet fordelt. 125.000 kr. udbetales ud af de 200.000 kr.
  Punktet omkring idrætsskoler kommer på til december mødet.

  Fraværende
  Per Birkedal, Christian Cremonesi-Knudsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke (Michael Kisum deltager i stedet).

 • Pkt. 5 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status

  Pkt. 5

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Orienteringen omhandler følgende punkter:
  - Statistik på medieomtale
  - Lokalt prioriterede sportsgrene
  - OL
  - Kriterier man skal opfylde for at gå i talentklasse
  - Status på model for ungdomsuddannelse
  - Økonomi

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 5

  Fraværende
  Per Birkedal, Christian Cremonesi-Knudsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke (Michael Kisum deltager i stedet).

 • Pkt. 6 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 6

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Klubben orienterer rådet mundtligt ud fra den skabelon, som blev godkendt på Elite- og Talentrådsmøde den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling
  - Skader
  - Kampe
  - Udfordringer
  - Nyt fra træningen
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  - Overordnet betragtning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 6

  Fraværende
  Per Birkedal, Christian Cremonesi-Knudsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke (Michael Kisum deltager i stedet).

 • Pkt. 7 Orientering om evaluering af talentudviklingspuljen 2015/16

  Pkt. 7

  Orientering om evaluering af talentudviklingspuljen 2015/16

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af talentudviklingspuljen 2015/16 forelægges Elite- og Talentrådet. Der skal aflægges regnskab for tilskudsmidlerne samt status på atleternes mål og udvikling.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Talentudviklingspuljen på 400.000 kr. blev fordelt på 14 klubber i sæsonen 2015/16.
  I alt kom der 31 ansøgninger fra 19 klubber, heraf fik 24 atleter/hold støtte. Det vil sige at 77 % af ansøgningerne blev imødekommet.
  Der blev i alt søgt for 847.100 kr. i 2015.
  Forpligtelsen for klubberne har været, at alle modtagere skulle lave en skriftlig evaluering. Alle klubber har afleveret evalueringen.
  Derudover skulle klubberne komme med mindst 4 historier til vores facebookside samt komme med billeder. Dette har alle næsten opfyldt, klubberne har været gode til at komme med gode historier, som vi har lagt på Team Danmark projektets facebookside.

  Der har været to stikprøvekontroller på regnskab over forbrug af støtten. Begge klubber, Gundsølille Skytteforening og Roskilde Bordtennis, har leveret et regnskab, hvor der ikke har været noget at bemærke.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 7
  Der er en rettelse til punktet, idet det er Roskilde Pigefodbold og ikke Roskilde Bordtennis der indgik i stikprøvekontrollen. Roskilde Pigefodbold har ikke modtaget tilskuddet, da de ikke fik iværksat den aftalte aktivitet, som tilskuddet skulle gå til.

  Fraværende

 • Pkt. 8 Fordeling af talentudviklingspuljen sæson 2016/17

  Pkt. 8

  Fordeling af talentudviklingspuljen sæson 2016/17

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Arbejdsgruppen bestående af Anja Falk Riecke, Per Birkedal og Kristian Kristensen har behandlet indkomne ansøgninger til talentudviklingspuljen sæson 2016/17. Rådet skal godkende arbejdsgruppens indstilling til hvordan talentudviklingspuljen fordeles.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at indstillingen til fordeling af talentudviklingspuljen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  I alt 24 ansøgninger er modtaget fra 11 forskellige foreninger i Roskilde Kommune til en samlet værdi af kr. 585.000.
  Arbejdsgruppen kan fordele 475.000 kr. denne sæson, idet der er overført 75.000 kr. fra bonusordningen for elitesportsaftalerne sæson 2015/16.

  Der har været afholdt møde med de ansøgere, arbejdsgruppen fandt levede op til kriterierne for at søge puljen. Arbejdsgruppen har prioriteret at fordele støtten ud fra at give større uddelinger til færre, frem for mange små støttebeløb.
  Arbejdsgruppen indstiller følgende for sæson 2016/17:

  Udøver

  Klub

  Årgang

  Søgt sidste år

  Støtte

  Ansøgt

  Miljø

  Ungdom FC Roskilde Ja 45.000 100.000
  Stephanie Grundsøe Gundsølille Skytteforening 2000 ja 30.000 30.000 int. Akt
  Julie Kepp JGI A6 2000 ja 30.000 35.000 int. Akt
  Katja Korbo Petersson JGI A6 2001 nej 10.000 15.000 int. Akt
  Lærke Toft Ruby JGI A6 1999 nej 15.000 25.000 int. Akt
  Kristian Kræmer Roskilde badminton 1999 ja 15.000 25.000 spec træning
  Rikke Madsen Roskilde badminton 2000 nej 7.500 10.000 spec træning
  Rasmus Christensen Roskilde BMX 2000 nej 7.500 20.000 int. Akt
  Nicoline Madsen Roskilde BMX 1998 nej 7.500 20.000 int. Akt
  Jakob Sardag Roskilde BMX 2001 nej 7.500 15.000 int. Akt
  Jonathan Kofoed Hansen Roskilde Bordtennis 1997 nej 10.000 15.000 int. Akt
  Ludvig Wacker Roskilde cykle Ring 2000 ja 20.000 15.000 int. Akt
  Mattias Jensen Roskilde Cykle Ring 2000 nej 15.000 10.000 int. Akt
  Julius Johansen Roskilde Cykle Ring 2000 nej 20.000 17.500 int. Akt
  Drenge årgang 1999-2000 Roskilde håndbold 1995-2000 ja 40.000 45.000 miljø
  Silja Davidsen Roskilde roklub 1996 ja 30.000 37.000 int. Akt
  Oliver T. Christensen Roskilde roklub 1999 ja 12.500 26.500 int. Akt
  Aja Runge Roskilde roklub 1990 ja 30.000 31.000 int. Akt
  Bastian Secher Roskilde roklub 1999 ja 22.500 36.500 int. Akt
  Simone Sørensen Roskilde roklub 1999 ja 22.500 36.500 int. Akt
  Mille Elsborg Tennis 2002 nej 17.500 80.000 int. Akt
  Muhammad Mnoori Roskilde Bokseklub 1999 nej 10.000 10.000 int. Akt
  Anna Rasmussen Roskilde Bokseklub 2002 nej 10.000 10.000 int. Akt
  Marc Brantley Roskilde Bokseklub 2001 nej 15.000 20.000 int. Akt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 8
  Godkendt, med den bemærkning, at tilskuddet til Rasmus Christensen fra Roskilde BMX forhøjes til 10.000 kr.

  Fraværende
  Per Birkedal, Christian Cremonesi-Knudsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke (Michael Kisum deltager i stedet).

 • Pkt. 9 Retningslinjer til tildeling af støtte fra talentudviklingspuljen sæson 2017/18

  Pkt. 9

  Retningslinjer til tildeling af støtte fra talentudviklingspuljen sæson 2017/18

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Arbejdsgruppen forelægger retningslinjer gældende for fordeling af støtte fra talentudviklingspuljen i sæson 2017/18 til godkendelse i Elite- og Talentrådet. Retningslinjerne er tilpasset Team Danmarks støttekoncept 2017-2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nedenstående retningslinjer til tildeling af støtte fra talentudviklingspuljen skal gælde for sæson 2017/18.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen (Anja Falk Reicke, Per Birkedal og Kristian Kristensen) vurderer, at tidligere års retningslinjer bør fortsætte, med en enkelt ændring i Team Danmarks støttekategorier. Ændringen skyldes, at Team Danmark har vedtaget et nyt støttekoncept for 2017-20.
  Det betyder, at Team Danmarks støttekategorier ændrer sig fra:

  Sæson 2015/16 Sæson 2016/17
  1. prioritet: Verdensforbund
  2. prioritet: Internationalt forbund
  3. prioritet: Projektstøttet forbund
  4. prioritet: Øvrige
  1. prioritet: Verdensklasseforbund
  2. prioritet: Eliteforbund

  Retningslinjer for sæson 2016/17 indeholder følgende:

  Idrætsgrens rangering:
  1. prioriteret: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendt og på OL programmet
  2. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendte
  3. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er DIF godkendte

  Atletens/atleternes niveau:
  1. prioritet: Ansøgere har internationalt niveau
  2. prioritet: Ansøgere i Top 10 i Danmark
  3. prioritet: Ansøgere i Top 10-25 i Danmark

  Støttekategorier fra Team Danmark:
  1. prioritet: Verdensklasseforbund
  2. prioritet: Eliteforbund
  Arbejdsgruppen bestående af Anja Falk Reicke, Per Birkedal og Kristian Kristensen har brugt retningslinjerne, som en god rettesnor ved behandlingen af ansøgningerne.
  Det er stadig ansøgningen og den individuelle samtale med ansøgerne, der afgør en stor del. Ambitionen med puljen er at støtte dem på vej frem, og gerne dem, der er på vej ind i Team Danmark-regi, eller allerede er det.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 9
  Godkendt.

  Fraværende
  Per Birkedal, Christian Cremonesi-Knudsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke (Michael Kisum deltager i stedet).

 • Pkt. 10 Eventuelt

  Pkt. 10

  Eventuelt

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 10
  Poul Lindor Nielsen orienterede kort om status på ny svømmehal herunder økonomi.
  Poul Lindor Nielsen orienterede kort om mulig kommende udligningsreform.

  Fraværende
  Per Birkedal, Christian Cremonesi-Knudsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke (Michael Kisum deltager i stedet).

 • Pkt. 11 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 11

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Faste dagsordenspunkter til det første Elite- og talentrådsmøde 9. december 2016:
  - Godkendelse af dagsorden
  - Meddelelser fra formand og andre
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status
  - Eventuelt
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd
  - Godkendelse af referat
  Udover faste dagsordenpunkter er følgende med:
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne
  - Procesplan for sportscollege
  - Orientering om overlevering af erfaringer fra idrætsskoler til kommunens folkeskoler

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 11

  Fraværende
  Per Birkedal, Christian Cremonesi-Knudsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke (Michael Kisum deltager i stedet).

 • Pkt. 12 Godkendelse af referat

  Pkt. 12

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Referat læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk. 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 08-09-2016, pkt. 12
  Godkendt.

  Fraværende
  Per Birkedal, Christian Cremonesi-Knudsen, Morten Fenger, Kristian Kristensen, Henrik Mielke (Michael Kisum deltager i stedet).