You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 9, 2016 - 17:00
Sted: Kantinen på Roskilde Rådhus
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsorden

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 1

  Godkendt.

  Fraværende

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 2

  Punktet med godkendelse af samarbejdsaftalen Team Danmark og Roskilde Kommune 2017-2020 er udskudt til Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 17. august, da der forinden skulle udarbejdes en detaljeret Roskildemodel for idrætsskoler i Roskilde Kommune.
  Orienteringspunktet ”Bonus i forbindelse med elitesportsaftaler” er rykket til rådsmøde til september. Kommer på Kultur- og Idrætsudvalget den 17. august.
  Formanden bød velkommen til det nye medlem Kristian Kristensen, repræsentant med elitemæssig baggrund.
  Jens forespurgte om vi skulle rykke tidspunkter for Elite- og Talentrådet til 17-19. Vi holder fast i tidsrummet 18-20.
  Lisbeth Klarskov orienterede om, at der er udfordringer med at få koordineret med de præster, der står for konfirmationsforberedelser i talentklasserne. De involverede klub-ber og forvaltningen vil på baggrund af ovenstående holde møde med præsterne.

  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen

 • Pkt. 3 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Pkt. 3

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Orienteringen omhandler følgende punkter:
  - Statistik på medieomtale
  - Optagelse 8. og 9. T
  - Status ungdomsuddannelse
  - Model 1-2 i talentklasserne
  - Økonomi

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 3

  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.

 • Pkt. 4 Årsberetning inklusiv formandens beretning

  Pkt. 4

  Årsberetning inklusiv formandens beretning

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Årsberetning inkl. formandens beretning forelægges Elite- og Talentrådet som et fast punkt på årets andet møde. Beretningen sendes efterfølgende til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsberetningen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentråd

  Sagsfremstilling

  Beretningen 2015/16 indeholder følgende afsnit:
  Organisation Roskilde Elite- og Talentråd
  Team Danmark projektet i Roskilde Kommune
  Formandens beretning
  Troldhøj idrætsinstitution
  Himmelev Skole talentklasser
  Team Danmarks krav til prioriteret idræt
  Team Danmarks fokusområder
  Prioriterede idrætter
  Sportscollege
  Kurser
  Presse
  Talentudviklingspuljen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 4

  Da Elite- og Talentrådet ikke var beslutningsdygtig sendte de fremmødte medlemmer indstillingen i høring i rådet. Der sættes en svarfrist for høringen.

  Tilføjet 17. juni 2016:
  Efter svarfrist af høring den 16. juni er punktet godkendt.

  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.

 • Pkt. 5 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 5

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Klubben orienterer rådet mundtligt ud fra den skabelon, som blev godkendt på Elite- og Talentrådsmøde den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling
  - Skader
  - Kampe
  - Udfordringer
  - Nyt fra træningen
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  - Overordnet betragtning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 5

  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.

 • Pkt. 6 Kriterier til forslag for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler 2016/17

  Pkt. 6

  Kriterier til forslag for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler 2016/17

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  En arbejdsgruppe nedsat i Elite- og Talentrådet har udarbejdet forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler for sæsonen 2016/17.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kriterier til forslag for frigivelse af bonusordning i forbindelse med elitesportsaftaler sæson 2016/17 sendes videre til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  På rådsmøde den 26. april 2016 blev en arbejdsgruppe, bestående af Marie-Louise Munter, Per Birkedal og Jens Müller, nedsat til at udarbejde et forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning sæson 2016/17 til de to klubber, der er indgået elitesportsaftale med pr. 1. juli 2015.
  Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende forslag til kriterier for frigivelse af bonusordninger sæson 2016/17:
  Skoleforløb er et nyt kriterium gældende for begge klubber. Derudover er der sket en ændring i forhold til krav om eksponering, hvor det nu gælder 25 % stigning på reach på facebook, mod sidste års krav om 25 % øget omtale i regionale medier. Roskilde Bordtennis skal nu opnå 8 medaljer ved ungdoms DM mod sidste års 6 for at opnå bonus der.

  FC Roskilde

  (2015/16) 2016/17 Kriterier
  (15.000) 10.000 kr. Bliver i 1.division.
  (20.000) 15.000 kr. Ligger i Top 6 i 1. division.
  (20.000) 20.000 kr. Der er i gennemsnit over 1.250 tilskuere til hjemmekampe i ligaen, fratrukket kampe med lavest antal tilskuere.
  (15.000) 10.000 kr. U19 ligger i Top 6.
  (15.000) 15.000 kr. Øge omsætning med 20 % i forhold til seneste årsregnskab.
  (15.000) 15.000 kr. 25 % øget eksponering på reach på facebook, sammenholdt med perioden fra sidste sæson i 1. division.
  15.000 kr. Skoleforløb, besøge fire skoler med mindst tre forløb på hver skole.

  Roskilde Bordtennis

  2015/16 2016/17 Kriterier
  (30.000) 25.000 kr. Vinder DM hold.
  (15.000) 15.000 kr. 25% øget eksponering på reach på facebook, sammenholdt med perioden fra sidste sæson i ligaen.
  (30.000) 25.000 kr. CHL/Europa League, videre fra gruppespil.
  (15.000) 10.000 kr. 8 medaljer ved Ungdoms DM.
  (10.000) 10.000 kr. Øge omsætning med 20 % i forhold til seneste årsregnskab.
  15.000 Skoleforløb, besøge fire skoler med mindst tre forløb på hver skole.

  Når sæson 2016/17 er afsluttet bliver det opgjort, om der skal udbetales bonus til FC Roskilde og Roskilde Bordtennis. Bonus udbetales en gang årligt inden næste sæsonstart. Det beløb, der ikke kommer til udbetaling til bonus, vil blive overført til talentudviklingspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 6

  Da Elite- og Talentrådet ikke var beslutningsdygtig sendte de fremmødte medlemmer indstillingen i høring i rådet med følgende bemærkninger:
  Kriteriet vedrørende øget omsætning ændres, så Roskilde Bordtennis og FC Roskilde skal øge deres omsætning med 10 % i forhold til seneste årsregnskab, frem for 20 %.
  Der sættes en svarfrist for høring.
  Tilføjet 17. juni 2016:
  Efter svarfrist af høring den 16. juni er punktet godkendt.

  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.

 • Pkt. 7 Orientering om Team Danmarks støttekoncept

  Pkt. 7

  Orientering om Team Danmarks støttekoncept

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Team Danmarks udviklingsarbejde med dansk eliteidræt er opdelt i 4-årige perioder. Team Danmarks støttekoncept for 2017-20 forelægges Elite- og Talentrådet til orientering.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Støttekonceptet beskriver Team Danmarks målsætninger, støttekriterier og indsatsområder, og det danner således afsættet for samarbejdet mellem Team Danmark og specialforbundene.
  Hanne Pedersen, Team Danmarks kontaktperson i Elitekommune-samarbejdet, fremlægger støttekonceptet 2017-20.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 7

  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.

 • Pkt. 8 Orientering om sportscollege i Roskilde Kommune

  Pkt. 8

  Orientering om sportscollege i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendt den 12. april 2016, procesplan for at afdække muligheden for etablering af sportscollege. Forvaltningen orienterer om status på sportscollege i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har indhentet indledende information om muligheder for sportscollege på Kildegården.
  Forvaltningen orienterer mundtligt om ovenstående samt orienterer om status om mulig udvidelse af Rådmandshaven på mødet.
  Videre proces
  Den nedsatte arbejdsgruppen, bestående af Lisbeth Klarskov, Peter Jakobsen og Christian Glem Juel, vil efterfølgende arbejde videre med følgende områder: Den fysiske placering (herunder økonomi), helhedstilbuds for udøver og organisering af samme samt driftsøkonomi sammen med forvaltningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 8

  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.

 • Pkt. 9 Nedsættelse af arbejdsgruppe til talentudviklingspuljen

  Pkt. 9

  Nedsættelse af arbejdsgruppe til talentudviklingspuljen

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  En arbejdsgruppe skal nedsættes til at behandle talentudviklingspuljen 2016/17.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en arbejdsgruppe nedsættes til at holde møde med ansøgere og fordele tilskuddet til godkendelse i Elite- og Talentrådet efterfølgende.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen afholder møder med ansøgere og tildeler efterfølgende tilskud til ansøgere til godkendelse i Elite- og Talentrådet på møde i september 2016.
  Arbejdsgruppen tildeler støtte fra talentudviklingspuljen ud fra de godkendte retningslinjer:

  Idrætsgrens rangering:

  1. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendt og på OL programmet
  2. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendte
  3. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er DIF godkendte

  Atletens/atleternes niveau:

  1. prioritet: Ansøgere har internationalt niveau
  2. prioritet: Ansøgere i Top 10 i Danmark
  3. prioritet: Ansøgere i Top 10-25 i Danmark

  Støtte fra Team Danmark:

  1. prioritet: Verdensforbund
  2. prioritet: Internationalt forbund
  3. prioritet: Projektstøttet forbund
  4. prioritet: Øvrige

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 9

  De fremmødte medlemmer i Elite- og Talentrådet foreslog følgende personer i arbejdsgruppen: Per Birkedal, Anja Falk Riecke og Kristian Kristensen. Forvaltningen hører de foreslåede personer ad, hvorefter godkendelsen af arbejdsgruppen sendes i høring med en svarfrist.

  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.

 • Pkt. 10 Orientering om overlevering af erfaringer fra idrætsskoler til kommunens folkeskoler

  Pkt. 10

  Orientering om overlevering af erfaringer fra idrætsskoler til kommunens folkeskoler

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet godkendte den 10. december 2015, procesplan for hvordan erfaringer videregives fra idrætsskolerne til folkeskolerne. På baggrund af møder med tidligere skolekoordinatorer forelægges modeller for, hvordan idrætsskolernes erfaringer kan videregives til de øvrige folkeskoler til orientering i rådet.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har holdt arbejdsmøder med to tidligere skolekoordinatorer fra Gadstrup Skole og fra Tjørnegårdsskolen. Gruppen har drøftet mulige modeller, der indeholder organisering (herunder ressourcer f.eks. koordinatorfunktion), potentialer i ude/indearealer på skoler, vidensdeling (uddannelse, netværksmøder, behov og rammesætning) samt plan for implementering.
  På baggrund af drøftelsen er der kommet følgende forslag til modeller:
  Model A
  1 koordinator på hver skole som har x antal timer og som bliver del af fælles netværk. Koordineres fra centralt hold.
  Model B
  Der udarbejdes forløb med de enkelte idrætsudvalg på hver skole.
  Model C
  Der afholdes en kursusdag, hvor lærerne kommer og underviser hinanden.

  Videre forløb

  Det videre forløb drøftes med skoleafdelingen, med henblik på at finde en model der kan arbejdes videre med.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 10

  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.

 • Pkt. 11 Eventuelt

  Pkt. 11

  Eventuelt

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 11

  I de andre Elitekommuner ligger morgentræning på ungdomsuddannelsesniveau i skoletiden og ikke som i Roskilde Kommune fra kl. 6.15. FC Roskilde ønsker at få lignende aftale i Roskilde. Forvaltningen orienterede om, at der holdes møde omkring konceptet for morgentræning på ungdomsuddannelsesniveau i Roskilde i næste uge, hvor Roskilde Håndbold, forvaltningen og Roskilde Katedralskole deltager.

  Poul Lindor Nielsen orienterede om status på det kommunale budget 2017.

  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.

 • Pkt. 12 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 12

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  De faste dagsordenspunkter til temamødet i rådet den 8. september 2016 er følgende:
  Inspirationsoplæg fra ekstern part
  - Åben drøftelse og diskussion af Roskilde Elite- og Talentråds arbejde med afsæt i inspirationsoplæg. Temaet er Sportscollege i Roskilde Kommune.
  - Evaluering af talentudviklingspuljen sæson 2015/16 (orientering)
  - Godkendelse af arbejdsgruppens indstilling til fordeling af talentudviklingspuljen
  - Godkendelse af arbejdsgruppens indstilling til kriterier til talentudviklingspuljen
  - Orientering om elitesportsaftalerne (mundtlig)
  Ved punkt 1 og 2 er relevante repræsentanter fra prioriterede idrætsgrene samt øvrige idrætsklubber og samarbejdspartnere tilknyttet morgentræning for talentklasserne inviteret.
  Nedenfor noteres, hvis der på aftenens møde besluttes, at andre punkter skal på næste møde.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 12

  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.

 • Pkt. 13 Godkendelse af referat

  Pkt. 13

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Referatet læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk. 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 09-06-2016, pkt. 13

  Godkendt.
  Fraværende
  Claus Niller, Per Birkedal, Morten Fenger, Marie-Louise Munter, Peter Jakobsen, Anja Falk Riecke, Niels Østergaard, Tommy Brun Larsen.