You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 21, 2017 - 18:00
Sted: Kantinen på Roskilde Rådhus
 • Pkt. 19 Godkendelse af dagsorden

  Pkt. 19

  Godkendelse af dagsorden

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 19

  Godkendt

  Fraværende:

  Anja Falk-Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Cam-pus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 20 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 20

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Nye medlemmer i Elite- og Talentrådet:
  På byrådsmøde den 26. april 2017 blev Evan Lynnerup udpeget som medlem af Elite- og Talentrådet fra Kultur- og Idrætsudvalget for resten af byrådsperioden. Jf. § 3 stk. 4. Kultur- og Idrætsudvalgets medlemmer af rådet udpeges af byrådet for den almindelige 4-årige valgperiode.
  Henning Hansen og Morten Fenger er udpeget som medlem af Elite- og Talentrådet med elitemæssig baggrund af Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 3. maj 2017. Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet at udsætte udpegningen af nyt medlem med elitemæssig baggrund til første kvartal 2018 (dvs. i den nye byrådsperiode).
  Roskilde Erhvervsforum har udpeget Marie-Louise Munter og Peter Jakobsen som medlemmer af Elite- og Talentrådet for erhvervslivet i Roskilde Kommune.
  Roskilde Campus har endnu ikke udpeget medlemmet til Elite- og Talentrådet fra de videregående uddannelser.
  Roskilde BMX har udpeget Martin Gardezi Aggergaard som nyt medlem i Elite- og Talentrådet efter Niels Østergaard udtrådte af rådet den 20. marts 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 20
  Orientering om ændringer i vedtægter jf. beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget.
  Der opfordres til, at rådsmedlemmer får udpeget en suppleant. Suppleanterne bedes meddelt forvaltningen.

  Fraværende
  Anja Falk-Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Cam-pus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 21 Konstituering og godkendelse af forretningsorden

  Ny_forretningsorden_til_Elite-_og_Talentraadet.pdf

  Pkt. 21

  Konstituering og godkendelse af forretningsorden

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  På Elite- og Talentrådsmøde den 20. marts valgte rådet en midlertidig næstformand gældende indtil rådets nye vedtægter blev politisk behandlet. Byrådet har på mødet den 26. april 2017 pkt. 92 godkendt rådets nye vedtægter. Roskilde Elite- og Talentråd konstituerer sig på dette rådsmøde med ny formand og næstformand og godkender rådets forretningsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1) Elite- og Talentrådet konstituerer sig med formand og næstformand
  2) Elite- og Talentrådet godkender rådets forretningsorden

  Beslutningskompetence

  Elite – og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  På møde i Elite- og Talentrådet den 20. marts blev Henrik Nevers midlertidig valgt som næstformand gældende indtil rådets nye vedtægter blev politisk behandlet.
  På byrådsmødet den 26. april 2017 pkt. 92 blev rådets nye vedtægter godkendt. Roskilde Elite- og Talentråd konstituerer sig på dette rådsmøde med ny formand og næstformand.
  Valget af formand og næstformand for Roskilde Elite- og Talentråd gælder for hele valgperioden, jf. § 3, stk. 5. Valgperioden følger Roskilde Kommunes 4-årige samarbejdsaftale med Team Danmark for perioden 1.1. 2017-31.12.2020.
  For rådets to medlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget gælder, at de følger den almindelige 4-årige valgperiode. Rådsmedlemmerne, Evan Lynnerup og Poul Lindor Nielsen, sidder indtil den 31.12.2017, hvor byrådsperioden slutter.
  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres efterfølgende om det nye Elite- og Talentråds sammensætning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 21
  Ad valg af formand:
  Der var 2 kandidater til hvervet som formand for rådet.
  Henrik Nevers fra Campus Roskilde og Jørgen Aufeldt, Roskilde Idræts Union
  Afstemning:
  Henrik Nevers – 8 stemmer
  Jørgen Aufeldt – 2 stemmer
  Blank – 1 stemme
  Hermed er Henrik Nevers valgt som formand
  Ad valg af næstformand:
  Jørgen Aufeldt, Roskilde Idræts Union blev enstemmigt valgt som næstformand.
  Ad punkt 2: Godkendt

  Fraværende
  Anja Falk-Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 22 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status

  Budget_for_Team_Danmark_samarbejdsperiode_1.1.2017-31.12.2020.pdf Statistik_paa_facebook.pdf

  Pkt. 22

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmødernhe.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Orienteringen omhandler følgende punkter:

  - Optagelse til talentklasserne på Himmelev Skole
  Forvaltningen har sammen med Himmelev Skole haft den årlige optagelse til kommende 8.- 9.T. Der har i år været 15 elever, der har søgt 8.- 9.T. Ansøgere er kommet fra fodbold, håndbold, svømning, mountainbike og ridning.
  - Udviklingsmål (2017-20)
  Der er holdt møde med de 6 prioriterede klubber i projektet (FC Roskilde, Roskilde Håndbold, Roskilde Roklub, Roskilde Bordtennis, Roskilde BMX og Roskilde Cykle Ring), for at følge op på de mål, hver enkelt klub har defineret i deres udviklingsmål 2017-20. Klubberne lever op til deres udviklingsmål. Forvaltningen og klubberne holder møde to gange om året. Et af Team Danmarks indsatsområder for Elitekommunesamarbejdet er at opnå et tættere samarbejde mellem specialforbundene og klubberne.

  -Statistik medier og facebook
  Vi har haft 384 historier fra 1/1 2017 til 7/6 2017, svarende til cirka 80 historier om måneden. Flest historier kommer fra FC Roskilde (62), talentklassen (54) og udøvere, der har modtaget støtte fra talentudviklingspuljen (51). Færrest historier er der fra Roskilde Roklub (22) og Roskilde BMX (8).
  Instagramprofilen, talent4000, går på skift mellem modtagere fra talentudviklingspuljen. Den har nu rundet 500 følgere, hvilket er cirka 100 flere siden nytår.

  Fra Infomedia henter forvaltningen statistik på hvor ofte de 6 prioriterede klubber i projektet er i medierne. Overordnet set ligger det fint i forhold til tidligere. FC Roskilde står for cirka 80 % af alle artikler.

  Økonomi
  Forvaltningen har sendt budget til rådet for Team Danmark samarbejdsperioden 1.1.2017-31.12.2020 efter aftale med rådet på rådsmødet den 20. marts 2017.

  Budgetoversigten 2017-2020 er vedlagt som bilag på sagen. Rådet kan stille spørgsmål til budgettet.

  Grundbudgettet er årligt på 2.451.600 kr. i årene 2017- 2010. Dertil er der overført midler fra tidligere år, som indgår i budgetperioden 2017-2020 til udgifter til blandt andet lokalt prioriterede sportsgrene, profilskoler, uddannelsespulje til de prioriterede sportsgrene og sportscollege.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 22
  Det blev pointeret, at der i budgettet er afsat 120.000 til uddannelse for de 6 prioriterede idrætsgrene.

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 23 Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Pkt. 23

  Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  FC Roskilde og Roskilde Bordtennis orienterer rådet mundtligt ud fra den skabelon, som blev godkendt på Elite- og Talentrådsmøde den 7. maj 2015.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling
  Roskilde Bordtennis og FC Roskilde har elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2015 til og med juni 2018.

  Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal), og hver 3. måned er der mundtlig orientering fra klubberne om status på aftalerne i Elite- og Talentrådet.

  Idrætsklubberne bliver årligt støttet med et beløb og modtager derudover en årlig bonus, hvis de lever op til de fastsatte mål for sæsonen. Til gengæld skal de opfylde nogle forpligtigelser. Hent FC Roskildes forpligtigelser. Hent Roskilde Bordtennis forpligtigelser.

  Den mundtlige orientering i rådet følger følgende skabelon:

  - Stilling
  - Skader
  - Kampe
  - Udfordringer
  - Nyt fra træningen
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere?
  - Overordnet betragtning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 23
  Allan Bentsen orienterede for Roskilde Bordtennis, som har afsluttet deres sæson med succes, 9 DM guld på 10 sæsoner. Der var afbud fra FC Roskilde, så ingen orientering derfra.

  Fraværende
  Anja Falk-Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Cam-pus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 24 Årsberetning

  Aarsberetning_201617.pdf

  Pkt. 24

  Årsberetning

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Årsberetning inkl. formandens beretning forelægges Elite- og Talentrådet som et fast punkt på årets andet møde. Beretningen sendes efterfølgende til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsberetningen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentråd

  Sagsfremstilling

  Beretningen 2016/17 for Team Danmark projektet beskriver de forskellige områder, der arbejdes med. I forhold til den nye samarbejdsaftale er vi startet uddannelsesforløbet for lærerne på de to nye profilskoler, som er Baunehøjskolen og Hedegårdenes Skole. Skolerne vil have 4 lektioner om ugen i idræt.
  I Team Danmark projektet afslutter vi forløbet med Idrætsinstitutionen Troldhøj som har været en del af den forrige samarbejdsaftale med Team Danmark. Troldhøj har gratis tilbudt opkvalificering til alle institutioner på 0-6 års området i Roskilde Kommune på bevægelsesområdet.
  Derudover indeholder årsberetningen en beskrivelse af hvordan udviklingen og dagligdagen med blandt andet morgentræning går i talentklasserne 7., 8. og 9. T på Himmelev Skole og på ungdomsuddannelserne i Roskilde, og hvordan de 6 prioriterede samarbejdsklubberne FC Roskilde, Roskilde BMX, Roskilde Bordtennis, Roskilde Cykle Ring, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub arbejder med at blive endnu bedre til talentudvikling, og hvilke fokusområder Team Danmark har i den forbindelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 24
  Flere af rådets medlemmer udtrykte tilfredshed med de sportslige resultater, der er opnået.

  Godkendt

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 25 Årlig evaluering af samarbejdsaftalen med Team Danmark og Roskilde Kommune

  Roskilde_2017-20_visioner.pdf

  Pkt. 25

  Årlig evaluering af samarbejdsaftalen med Team Danmark og Roskilde Kommune

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen og Team Danmark orienterer mundtligt om handleplanen for 2017 på rådsmøde jf. samarbejdsaftalen § 11.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Team Danmark og Roskilde Kommune holder møde i det første kvartal hvert år med det formål at drøfte samarbejdsaftalen med henblik på at vurdere, om samarbejdet i praksis lever op til de gensidige forventninger. Jf.§ 11 i Team Danmark samarbejdsaftale, Evaluering og genforhandling.
  Forvaltningen og konsulent fra Team Danmark har afholdt møde. Da samarbejdsaftalen kun har kørt fra 1. januar 2017, er der generelt ikke meget at evaluere.
  Roskilde Kommunes visioner for samarbejdsperioden 2017-20 er vedlagt sagen som bilag. Visionsskemaet indeholder konkrete målsætninger og handleplaner for Roskilde Kommune på områder, der er indeholdt i samarbejdsaftalen. Det er områder som klubudvikling og trænerudvikling af de 6 prioriterede sportsgrene, uddannelsesområdet fra talentklasser til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, samarbejdsrelationer med blandt andet erhvervsliv og erfa-netværk med andre kommuner, ekspertbistand og nye indsatsområder som profilskoler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Den samlede udgift for den 4-årige samarbejdsperiode fra 2017 til 2020 indeholdes i budget for 2017-20, idet uforbrugte midler fra 2016 på 1,9 mio.kr. (indeholdt i samarbejdsperioden 2013-2016) overføres til 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 25
  ATK 2.0 fra Team Danmark skal medtænkes i klubbernes udviklingsmål 2017-20
  Konsekvensrettelser i Roskilde 2017-20 visioner.
  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 26 Nedsættelse af arbejdsgruppe til talentudviklingspuljen

  Pkt. 26

  Nedsættelse af arbejdsgruppe til talentudviklingspuljen

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  En arbejdsgruppe skal nedsættes til at behandle ansøgninger til talentudviklingspuljen 2017/18 og komme med forslag til fordeling af puljen til godkendelse i Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en arbejdsgruppe nedsættes til at behandle ansøgninger og udarbejde et forslag til fordeling af puljen til godkendelse i Elite- og Talentrådet.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Arbejdsgruppen afholder 2-3 møder med ansøgere i august 2017 og kommer med et forslag til fordeling af talentudviklingspuljen til godkendelse i Elite- og Talentrådet på møde den 6. september 2017.
  Arbejdsgruppen udarbejder forslaget til fordeling af talentudviklingspuljen med udgangspunkt i de godkendte retningslinjer, godkendt den 8. september 2016:

  Idrætsgrens rangering:

  1. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendt og på OL programmet
  2. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendte
  3. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er DIF godkendte

  Atletens/atleternes niveau:

  1. prioritet: Ansøgere har internationalt niveau
  2. prioritet: Ansøgere i Top 10 i Danmark
  3. prioritet: Ansøgere i Top 10-25 i Danmark

  Støtte fra Team Danmark:

  1. prioritet: Verdensklasseforbund
  2. prioritet: Eliteforbund

  Talentudviklingspuljen kan søges til både individuelle sportstalenter og hold, der er en forening hjemmehørende i Roskilde Kommune. Det er klubbens bestyrelse som kan søge puljen. Læs mere om kriterier for at søge talentudviklingspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er afsat 400.000 kr. til talentudviklingspuljen. Dertil indgår en eventuelt ikke udbetalt bonus til elitesportsaftalerne i budgettet til talentudviklingspuljen.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 26
  Arbejdsgruppe bestående af Anja Falk-Riecke, Jørgen Aufeldt, Henrik Mielke blev nedsat.
  Forvaltningen gjorde opmærksom på problemstillingen i, at der politisk ikke er godkendt en årsplan fra Kultur- og Idrætsudvalget, herunder kriterier for fordeling af talentudviklingspuljen.

  Elite- og Talentrådet orienterer Kultur- og Idrætsudvalget om, at der i overgangsfasen indtil en årsplan er godkendt, arbejdes videre ud fra hidtil gældende praksis.

  Godkendt

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 27 Anbefaling af kriterier til bonus 2017/18 elitesportsaftaler

  Pkt. 27

  Anbefaling af kriterier til bonus 2017/18 elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Rådet behandler forslag til kriterier for frigivelse af bonus vedrørende elitesportsaftalerne for sæson 2017/18 udarbejdet af en arbejdsgruppe. Kriterier forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterier for frigivelse af bonus vedrørende elitesportsaftaler sæson 2017/18 anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  På rådsmøde den 20. marts 2017 blev en arbejdsgruppe, bestående af Jørgen Aufeldt, Anja Falk Riecke og Henrik Mielke, nedsat til at udarbejde et forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning sæson 2017/18 til de to klubber, der er indgået elitesportsaftale med pr. 1. juli 2015.
  I forhold til sidste sæsons kriterier for bonus indgår kriterier for skoleforløb og øget omsætning ikke længere. I hver klubs forpligtelser i elitesportsaftalerne indgår krav om skolebesøg. Det er nye kriterier, at FC Roskilde skal have 5 U21 spillere på divisionsholdet med min. 180 minutters spilletid, og Roskilde Bordtennis skal have etableret 2 x morgentræning om ugen med spillere fra ungdomsuddannelserne eller talentklasserne.

  FC Roskilde
  2017/18 Kriterier
  35.000 Spilletid til 5 U21 spillere på 1. divisionsholdet med mindst 180 min hver. En U21 spiller vil være DBUs definition
  25.000 Ligger i Top 5 i 1. division når sæsonen slutter
  20.000 Der er i gennemsnit over 1.250 tilskuere til hjemmekampe i ligaen, fratrukket kampen med lavest antal tilskuere
  20.000 U19 ligger i Top 6 når sæsonen slutter
  Roskilde Bordtennis
  2016/17 Kriterier
  25.000 Vinder DM hold
  25.000 25% øget eksponering på reach på facebook, sammenholdt med perioden fra sidste sæson i ligaen
  25.000 Kvalificere sig til Champions League eller gå videre fra gruppespillet i Europa League
  15.000 8 medaljer ved Ungdoms DM
  10.000 2 x morgentræning om ugen med spillere fra ungdomsuddannelserne eller talentklasserne

  Når sæson 2017/18 er afsluttet, vurderes om der skal udbetales bonus til FC Roskilde og Roskilde Bordtennis. Bonus udbetales én gang årligt inden næste sæsonstart. Det beløb, der ikke kommer til udbetaling som bonus, vil blive overført til talentudviklingspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet 200.000 kr. er afsat i budget.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 27
  Kriterierne blev godkendt med en præcisering af, at en U21 spiller skal have spillet i mindst 2 sæsoner i F.C. Roskilde for at kunne tælle med.
  Kriterierne for FC Roskilde blev ændret til

  FC Roskilde
  2017/18 Kriterier
  35.000 Spilletid til 5 U21 spillere på 1. divisionsholdet med mindst 180 min hver. Disse U21 spillere skal have spillet mindst to sæsoner i FC Roskilde.
  25.000 Ligger i Top 5 i 1. division når sæsonen slutter
  20.000 Der er i gennemsnit over 1.250 tilskuere til hjemmekampe i ligaen, fratrukket kampen med lavest antal tilskuere
  20.000 U19 ligger i Top 6 når sæsonen slutter

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 28 Orientering om sportscollege

  Pkt. 28

  Orientering om sportscollege

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume
  En arbejdsgruppe i rådet har arbejdet med at afdække muligheden for at etablere sportscollege i Roskilde Kommune. Byrådet har den 29. marts 2017 igangsat en udarbejdelse af byggeprogram til en ny idrætspark, herunder sportscollege. Rådet orienteres om arbejdsgruppens opgaver i forbindelse med byggeprogrammet.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet har siden temamødet i september 2014 arbejdet med muligheden for at etablere et sportscollege i Roskilde Kommune.
  I april 2015 tog en arbejdsgruppe bestående af Lisbeth Klarskov, Bo Tue Knudsen, Claus Niller og Jens Müller på studietur i Esbjerg og Haderslev og orienterede rådet herom på møde den 7. maj 2015. Den 3. juni 2015 godkendte Kultur- og Idrætsudvalget, at rådet udarbejder en procesplan, som led i at afdække muligheden for at etablere sportscollege.

  På rådsmøde den 24. september 2015 blev en ny arbejdsgruppe bestående af Lisbeth Klarskov, Christian Glem og Peter Jakobsen nedsat til at arbejde videre med procesarbejdet. Procesplan blev fremlagt på rådsmøde den 3. marts 2016 og på møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 12. april 2016. På temamødet den 8. september 2016 holdt Torben Winter fra Idrætsakademiet i Ringsted oplæg om deres model og Hjalmer Andersen, der er elev på skolen fortalte om hans erfaringer.
  Byrådet har den 29. marts 2017, punkt 51, igangsat udarbejdelse af byggeprogram til en ny idrætspark, til senere politisk godkendelse. Der tages udgangspunkt i det nuværende skitseprojekt, som blandt andet indeholder planer for et sportscollege.
  Forvaltningen vil indkalde Elite- og Talentrådets arbejdsgruppe, bestående af Lisbeth Klarskov, Peter Jakobsen og Christian Glem, til en kort række arbejdsgruppemøder for at komme med konkrete input til byggeprogrammet i forhold til sportscollege. Møderne vil blive afholdt i perioden juni til september 2016.
  Arbejdsgruppen holder rådet løbende orienteret og giver en tilbagemelding på rådsmøde den 6. september 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 28
  Forvaltningen giver en status på ny Idrætspark, herunder sportscollege på det kommende møde.

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser

 • Pkt. 29 Proces for implementering af værdisæt

  Kursusbeskrivelse_Mentalitets-_og_kulturudvikling_i_eliteidraet.pdf

  Pkt. 29

  Proces for implementering af værdisæt 2017-18

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Som en del af Team Danmark samarbejdsaftalen implementerer Roskilde Kommune i perioden 2015-2020 ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt”. Plan for implementering af værdisæt i perioden 2017-18 i Roskilde Kommune forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet godkender plan for implementering af værdisæt i Roskilde Kommune for perioden 2017-18.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt er udarbejdet af Team Danmark i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund. Værdisættet indeholder værdier for talentudvikling i Danmark og en række handlingsanvisninger og definitioner af centrale begreber indenfor talentudvikling.
  Som en del af Team Danmark samarbejdsaftalen skal Roskilde Kommune implementere ”Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt” i perioden 2015-2020. En lokal handleplan skal sikre, at værdisættet implementeres i kommunens samlede idræts- og eliteidrætspolitik, samt i den daglige praksis i de 6 prioriterede sportsgrene.
  Elite- og Talentrådet skal godkende Roskilde Kommunes handleplan for implementering af værdisættet for 2017-18 senest den 1. juni 2017 jf. Team Danmark og Roskilde Kommunes samarbejdsaftalen 2017-20.
  I den forrige samarbejdsaftale (2013-2016) var et indsatsområde at arbejde med Vindermentalitet. Dette føres videre i den nye samarbejdsaftale gældende for 2017-20.
  I forhold til den økonomi, der er budgetteret med, har forvaltningen udarbejdet næste forløb, som er baseret på værdisæt for Team Danmark.
  Forvaltningen har sendt en mail til de prioriterede sportsgrene for at sige god for planen omkring værdisættet 2017-18, som aftalt på dialogmødet den 6. februar 2017. Efterfølgende har klubberne og forvaltningen været i dialog, og der fremlægges en ny plan for værdisættet 2017-18, som alle klubberne kan se sig selv bedre i.
  Som klub er det obligatorisk at deltage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 15

  Punktet blev udskudt.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen, Christian Juul Glem, Poul Lindor Nielsen

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen var på Elite- og Talentrådsmøde den 8. december 2016, men blev ikke behandlet, idet rådet ikke ønskede at udpege et medlem til at lede mødet, hvorefter de efterfølgende punkter (efter punktet Nedlæggelse af Elite- og Talentrådet) ikke blev behandlet.
  Sagen blev udskudt på Elite- og Talentrådsmødet den 20. marts 2017 på grund af manglende mødetid.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 29
  Godkendt

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 30 Proces for lokalt prioritede sportsgrene

  Pkt. 30

  Proces for lokalt prioriterede sportsgrene

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  I samarbejdsaftalen 2017-2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark skal der arbejdes med at udvikle lokale prioriterede idrætters talentstrategi i aftaleperioden. Det skal afklares, hvordan de lokalt prioriterede sportsgrene udvælges i Roskilde Kommune og hvordan rammerne for udviklingsforløbet skal være. Der lægges op til, at der nedsættes en arbejdsgruppe til dette arbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet nedsætter en arbejdsgruppe, der udarbejder et forslag til, hvordan de lokalt prioriterede sportsgrene udvælges og hvordan rammerne for et udviklingsforløb kan være i 2017-2020.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Der skal i perioden 2017-20 arbejdes med at opkvalificere lokale prioriterede klubber i Roskilde Kommune som en del af samarbejdsaftalen med Team Danmark 2017-2020.
  En arbejdsgruppe nedsættes med det formål at udarbejde 1) et forslag til hvordan de lokalt prioriterede sportsgrene skal udvælges i Roskilde Kommune og 2) et forslag til hvordan rammerne og indholdet for et udviklingsforløb for de udvalgte lokalt prioriterede sportsgrene kan se ud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er afsat kr. 58.000 i hvert af årene 2017-2020 til talentudvikling af de lokalt prioriterede sportsgrene i budgettet for Team Danmark Elitekommune.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 14
  Punktet blev udskudt.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen, Christian Juul Glem, Poul Lindor Nielsen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Sagen blev udskudt på Elite- og Talentrådsmødet den 20. marts 2017 på grund af manglende mødetid.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 30
  Forvaltningen udarbejder et kommissorium til det kommende møde.

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 31 Kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene

  Pkt. 31

  Kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene

  Sagsnr. 287023 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet uddeler hvert år midler til de klubber, der er med i samarbejdsaftalen med Team Danmark. En arbejdsgruppe bestående af de prioriterede sportsgrene indstiller et forslag til fordeling af midlerne, som godkendes af Elite- og Talentrådet. Der lægges op til en beslutning om ny model for fordeling af midler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. Elite- og Talentrådet træffer beslutning om, hvilken model der skal gælde til fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene
  2. Der nedsættes en arbejdsgruppe, hvis Model 3 vælges under punkt 1

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Midlerne fra puljen er øremærket til talentudvikling i de klubber, som er prioriterede sportsgrene jf. samarbejdsaftalen. Fordelingskriterierne har væsentlig betydning for de handlinger der sker i klubberne.
  I dag er det en arbejdsgruppe, bestående af en repræsentant fra hver af de 6 prioriterede sportsgrene, som indstiller til rådet, hvilke kriterier der skal gælde for det kommende år.
  Der kan være en problemstilling ved at klubberne udarbejder fordelingskriterierne, idet de kan være opmærksomme på hvilken konsekvens ændringer vil have for den enkelte klub.
  Model1:
  Elite- og Talentrådet forsætter med nuværende model. De 6 klubber udgør en arbejdsgruppe, som udarbejder en fordelingsnøgle en gang om året. Indstillingen godkendes efterfølgende i Elite- og Talentrådet.
  Model 2:
  Forvaltningen udarbejder en fordelingsnøgle en gang årligt. Indstillingen godkendes efterfølgende i Elite- og Talentrådet.
  Model 3:
  En arbejdsgruppe i rådet udarbejder forslag til kriterier i en fordelingsnøgle, som Elite- og Talentrådet efterfølgende godkender.
  På kommende Elite- og Talentrådsmøde vil der blive fremlagt fordelingsnøgle gældende for 2017 med udbetaling forår 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De årlige kr. 500.000 som samarbejdsklubberne modtager samlet set er indeholdt i budgettet for Team Danmark Elitekommune-projektet.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 20-03-2017, pkt. 13

  Punktet blev udskudt.

  Fraværende
  Morten Fenger, Henning Hansen, Jørgen Aufelt (Per Birkedal deltog som suppleant), Jørgen Skov Larsen, Marie-Louise Munter, Peter Jacobsen, Niels Erichsen (tilforordnet), Christian Cremonesi-Knudsen, Christian Juul Glem, Poul Lindor Nielsen

  Supplerende sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på møde den 16. april 2017 nye vedtægter i Elite- og Talentrådet. Det medfører, at Elite- og Talentrådet fremover skal indstille et forslag til kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene til Kultur- og Idrætsudvalget, som beslutter kriterierne.
  Der medfører derfor følgende ændringer i beslutningskompetencen og i model 1, 2 og 3.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Model1:
  Elite- og Talentrådet forsætter med nuværende model, hvor de 6 klubber udgør en arbejdsgruppe, som udarbejder et forslag til kriterier til en fordelingsnøgle en gang om året. Forslaget indstilles i Elite- og Talentrådet. Anbefalingen fra Elite- og Talentrådet skal godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Model 2:
  Forvaltningen udarbejder et forslag til kriterier til en fordelingsnøgle en gang årligt. Forslaget indstilles i Elite- og Talentrådet. Anbefalingen fra Elite- og Talentrådet skal godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Model 3:
  En arbejdsgruppe i rådet udarbejder et forslag til kriterier til en fordelingsnøgle og indstiller forslaget i Elite- og Talentrådet. Anbefalingen fra Elite- og Talentrådet skal godkendes i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 31
  Ad punkt 1: Model 1 blev anbefalet for 2017. På kommende møde i rådet, indstilles det, at der nedsættes en arbejdsgruppe med de 6 klubber, samt mindst en repræsentant med en elitemæssig baggrund, der skal udarbejde forslag til de fremtidige kriterier til en fordelingsnøgle fra 2018.
  Ad punkt 2: udgår

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 32 Eventuelt

  Pkt. 32

  Eventuelt

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 32
  Roskilde Cykle Ring takkede for samarbejdet med Roskilde kommune i forbindelse med Stjerneløbet.

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 33 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 33

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  De faste dagsordenspunkter til temamøde den 6. september 2017 er følgende:

  Inspirationsoplæg fra ekstern part.
  - Åben drøftelse og diskussion af Roskilde Elite- og Talentråds arbejde med afsæt i inspirationsoplæg.
  Rådet drøfter mulige temaer til kommende temamøde.

  Faste dagsordenspunkter til kommende Elite- og Talentrådsmøde i 2017:

  Godkendelse af dagsorden
  Meddelelser fra formand og andre
  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og herunder økonomisk status
  Eventuelt
  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd
  Godkendelse af referat
  Udover faste dagsordenpunkter er følgende med:

  Orienteringspunkter:

  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne
  - Status på sportscollege
  - Evaluering af sidste sæson 2016/17 talentudviklingspuljen
  - Halvårlig evaluering af elitesportsaftaler (på KIU 16. august)
  - Tildeling af bonus sæson 2016/17, elitesportsaftalerne (på KIU 16. august)

  Beslutningspunkter:

  - Godkendelse af støtte, talentudviklingspuljen 2017/18
  - Godkendelse af kriterier til tildeling, talentudviklingspuljen 2017/18

  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 33

  Rådet besluttede, at kommende tema skulle omhandle olympisk dag.
  Punkt om ”Godkendelse af kriterier til tildeling, talentudviklingspuljen 2017/18” ændres til ”Godkendelse af fordeling af talentudviklingspuljen 2017/2018” og der tilføjes punkt om årsplan til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget, jf. nye vedtægter samt punkterne ”Proces for lokalt prioriterede sportsgrene” og ”Nedsættelse af arbejdsgruppe til kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene”.

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.

 • Pkt. 34 Godkendelse af referat

  Pkt. 34

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 263226 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Referat læses op som sidste punkt på dagsordenen til godkendelse, jf. vedtægter § 5 stk. 2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at referatet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 21-06-2017, pkt. 34
  Godkendt

  Fraværende
  Anja Falk Riecke, Marie Louise Munter, Lisbeth Klarskov, Christian Glem, Peter Jacobsen samt der mangler at blive udpeget et medlem med en elitemæssig baggrund samt en fra Campus Roskilde fra de videregående uddannelser.