You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 26, 2016 - 16:00
Sted: Lokale 3 A på Roskilde Rådhus (indgang ved hovedindgangen)
 • Pkt. 1 Godkendelse af kriterier for optag i talentklasse

  bilag_1_kultur-_og_idraetsudvalget_10.10.2016_pkt._150.pdf bilag_2_modeller_kriterier_for_optagelse_i_talentklasser_paa_himmelev_skole.pdf

  Pkt. 11

  Godkendelse af kriterier for optagelse i talentklasser

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget har behandlet sagen vedrørende kriterier for optagelse i T-klassen på møde den 10. oktober. Kultur- og Idrætsudvalget anmoder rådet om inden 1. november 2016 at fastlægge kriterier for optag. Elite- og Talentrådet træffer derfor beslutning om kriterier for optagelse i talentklasser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet træffer beslutning om kriterier for optagelse til talentklasserne på Himmelev Skole.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  På møde den 10. oktober, pkt. 150, udtaler Kultur- og Idrætsudvalget, at Elite- og Talentrådet burde have politisk behandlet ændring i kriterier for optag i talentklassen. Kultur- og Idrætsudvalget anmoder derfor rådet om inden 1. november 2016 at fastlægge kriterier for optag.
  Elite- og Talentrådet blev på møde den 8. september 2016 orienteret om nye kriterier for 1) optagelse i T-klassen og 2) at være elev i T-klassen.
  Efterfølgende er forvaltningen blevet opmærksom på, at kriterierne kan give anledning til forskelsbehandling imellem klubberne.
  Der fremlægges for rådet to modeller, som hver beskriver kriterier for optagelse til talentklasserne (Bilag 2).
  Formålet med de nye kriterier i de to modeller, der fremlægges er:
  At sikre et højt niveau hos eleverne
  At sikre et højt fagligt niveau i klubtræningen
  At sikre, at vi har et juridisk grundlag, for hvordan vi kan stoppe samarbejdet, hvis en elev ikke lever op til de krav, der stilles for at være i talentklassen
  Med den nuværende model har det ikke været muligt at opfylde ovenstående kriterier, idet der kun har været følgende to kriterier:
  Eleven skal komme fra en idræt der er godkendt af DIF (Danmarks Idræts Forbund)
  Eleven skal træne 3 gange om ugen.
  De 2 modeller er henholdsvis:
  Model A
  Model B
  Indeholdt i hver model er:
  Kriterier for optagelse til talentklassen
  Kriterier for at være elev i talentklassen (gå i klassen)
  Fordele og ulemper ved modellen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 26-10-2016, pkt. 1
  Rådet er beslutningsdygtig jf. § 6 i Roskilde Elite- og Talentråds vedtægter.
  Model B blev godkendt, med den præcisering særligt for drengefodbold, at eleven skal træne og spille i en klub, der har A eller B licens.
  Stemmerne fordeler sig således:
  Model B: 6 medlemmer stemmer for denne.
  Model A: 1 medlem stemmer for denne.
  Himmelev Skole undlader at stemme, idet Himmelev Skole alene forholder sig til det skolepolitiske område.
  Repræsentanten fra Roskilde Idræts Union undlader at stemme, idet repræsentanten ikke kunne stemme for nogle af forslagene. Roskilde Idræts Union udtrykker, at man ikke nødvendigvis skal have sin spillerlicens i en A er B licens klub, men man skal spille på nationalt højeste niveau og modtage en særlig elitetræning fra en A eller B licens klub.
  Modellen evalueres inden optagelse til skoleår 2019/20.

  Fraværende
  Kristian Kristensen, Morten Fenger, Marie Louise Munter, Allan Bentsen, Henrik Mielke, Niels Østergaard.