You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 3, 2020 - 18:30
Sted: Rådhuset, HR's Kursuslokale
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 1
  Godkendt

  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jakob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 1 Fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Roskilde Elite- og Talentråd

  Ansoegningsskema_elitesportsaftaler_2021-2024.pdf Kriterier_elitesportsaftaler_2021-2024.pdf

  Pkt. 1

  Fællesmøde mellem Kultur- og Idrætsudvalget og Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Der afholdes fællesmøde mellem Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget med fokus på kriterier for nye elitesportsaftaler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. april 2017, punkt 92, nye vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd, hvori et årligt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget indgår.
  Elite- og Talentrådet rådgiver Kultur- og Idrætsudvalget om indgåelse af elitesportsaftaler, jf. rådets vedtægter § 2. stik. 4 og temaet for dette møde er drøftelse af Elite- og Talentrådets foreløbige udkast til kriterier for nye elitesportsaftaler, som træder i kraft 1. juli 2021.

  Kultur- og Idrætsudvalget har besluttet følgende proces for indgåelse af nye elitesportsaftaler:
  · Drøftelse af forslag til kriterier for nye aftaler på fællesmødet samt beslutning om indstilling til Kultur- og Idrætsudvalget på Elite- og Talentrådsmøde.
  · Kultur og Idrætsudvalgsmøde d. 19. august - godkendelse af kriterier til nye elitesportsaftaler efter indstilling fra Elite- og Talentrådet.
  · Foreninger fremsender ansøgninger til forvaltningen. Arbejdsgruppen behandler ansøgningerne. Elite- og Talentrådsmøde d. 17. september – beslutning om indstilling til Kultur- og Idrætsudvalget.
  · Kultur og Idrætsudvalgsmøde d. 2. december - beslutning om indgåelse af elitesportsaftaler, samt tilhørende økonomi for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2024.

  Arbejdsgruppen forslår, at alle klubber kan ansøge om en elitesportsaftale, såfremt klubben er medlem af Roskilde Idræts Union, hjemmehørende i Roskilde Kommune samt organiseret under et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.
  Ved udvælgelse af fremtidige elitesportsaftaler foreslår arbejdsgruppen, at ansøger vurderes på følgende seks bedømmelseskriterier:
  1) Sportsligt niveau, 2) Klubbens breddearbejde og talentudvikling, 3) Rollemodel for sunde værdier, 4) Aktiviteter rettet mod børn & unge, der ikke er medlem af foreningen, 5) Klubben skal sikre oplevelser for borgere i Roskilde Kommune og 6) Eksponering.

  Arbejdsgruppen foreslår deslige, at elitesportsaftalerne igen løber i en 3 årig periode - fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2024 - for at give muligheden for at sikre kontinuitet i klubbernes arbejde. Samtidig skal processen med indgåelse af nye aftaler påbegyndes ét år før aftalens udløb.

  Oversigt over nuværende kriterier og forslag til nye kriterier, anbefalinger og proces, samt forslag til ansøgningsskema er beskrevet i bilagene.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 1
  Drøftet.
  Der var opbakning til de foreslåede kriterier, som ETR herefter arbejder videre med mhp behandling på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i august 2020. Det blev præciseret, at kriterierne indgår ligestillet i en helhedsvurdering.

  Fraværende:

 • Pkt. 2 Eventuelt

  Pkt. 2

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 2

  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jakob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)