You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 3, 2020 - 19:00
Sted: Rådhuset, Kantinen
 • Pkt. 14 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 14

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 14
  Godkendt
  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 15 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 15

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 15
  Godkendt
  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 16 Godkendelse af kriterier til elitesportsaftaler 2021-2024

  Ansoegningsskema_elitesportsaftaler_2021-2024.pdf Kriterier_elitesportsaftaler_2021-2024.pdf

  Pkt. 16

  Godkendelse af kriterier til elitesportsaftaler 2021-2024

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes nuværende elitesportsaftaler med FC Roskilde, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub udløber den 30. juni 2021. Elite- og Talentrådet har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet forslag til kriterier til nye elitesportsaftaler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterier til nye elitesportsaftaler anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet rådgiver Kultur- og Idrætsudvalget om indgåelse af elitesportsaftaler, jf. rådets vedtægter § 2. stik. 4. En arbejdsgruppe, nedsat af Elite- og Talentrådet den 5. marts 2020, har udarbejdet forslag til kriterier for nye elitesportsaftaler.
  Arbejdsgruppen forslår, at alle klubber kan ansøge om en elitesportsaftale, såfremt klubben er medlem af Roskilde Idræts Union, hjemmehørende i Roskilde Kommune samt organiseret under et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund.
  Ved udvælgelse af fremtidige elitesportsaftaler foreslår arbejdsgruppen, at ansøger vurderes på følgende seks bedømmelseskriterier:

  1) Sportsligt niveau
  2) Klubbens breddearbejde og talentudvikling
  3) Rollemodel for sunde værdier
  4) Aktiviteter rettet mod børn & unge, der ikke er medlem af foreningen
  5) Klubben skal sikre oplevelser for borgere i Roskilde Kommune
  6) Eksponering

  Arbejdsgruppen forslår, at elitesportsaftalerne igen løber i en 3 årig periode - fra den
  1. juli 2021 til den 30. juni 2024 - for at give muligheden for at sikre kontinuitet i klubbernes arbejde. Samtidig skal processen med indgåelse af nye aftaler påbegyndes ét år før aftalens udløb. På mødet kan der være behov for at justere deltagerne i arbejdsgruppen, for at undgå inhabilitet.

  Oversigt over nuværende kriterier og forslag til nye kriterier, anbefalinger og proces, samt forslag til ansøgningsskema er beskrevet i bilagene. Kriterier skal godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget, og interesserede klubber har derefter en ansøgningsfrist på seks dage.
  Såfremt der vil være markante ændringer i forhold til bedømmelseskriterierne, kan fristen forlænges en smule.
  De klubber, for hvem det vil være relevant at søge, burde være vidende om processen, og kan allerede nu begynde at udforme deres ansøgning.
  Elite- og Talentrådet vil herefter behandle ansøgninger og forelægge anbefalinger til nye elitesportsaftaler til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget. De nye elitesportsaftaler forventes at være indgået med udvalgte klubber i foråret 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 16
  Godkendt,
  Punkt to skal formuleres som: Klubbens bredde- og talentmiljø
  Arbejdsgruppen er justeret, og består af Jacob Barsøe (ny), Henning Hansen (ny), Henrik Nevers, Frank Veje (ny) samt Martin Gardezi. Sidstnævnte vil dog trække sig fra arbejdsgruppen såfremt Roskilde BMX kommer med en ansøgning
  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 17 Samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024.

  Bilag_1_-_Organisering_af_Elite-_og_Talentraadet.pdf Bilag_1a_Udkast_til_aendringer_af_vedtaegter_Elite-_og_Talentraadet.pdf Bilag_1b_Aendringer_forretningsorden_Elite-_og_Talentraadet.pdf Bilag_2_Handlingsplan_for_Team_Danmark_prioriterede_og_lokalt_prioriterede_sportsgrene.pdf Bilag_2a_Samarbejdsaftaler_med_Specialforbund.pdf Bilag_2b_Samarbejdsaftaler_med_Specialforbund_lokalt_prioriterede_sportsgrene.pdf Bilag_3_Roskilde_Kommunes_aktiviteter_og_tilbud.pdf Bilag_4_Saerlige_indsatsomraader_og_udviklingsprojekter.pdf Bilag_5_Regelsaet_for_talentklasser_ift_optagelse.pdf Samarbejdsaftale_Roskilde_Kommune_og_Roskilde_Elite-_og_Talentraad.pdf

  Pkt. 17

  Samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024.

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen og Team Danmark har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark for perioden 2021-24.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  - at samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune 2021-2024 godkendes af Elite- og Talentrådet.
  - at ændringer i vedtægterne og forretningsordenen (bilag 1a og bilag 1b) godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen og Team Danmark har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark.

  De væsentligste målsætninger for samarbejdet med Team Danmark er følgende:
  Roskilde Kommune har en idrætsskole med talentklasser. Eleverne har morgentræning med afsæt i ATK, og træningen koordineres med træningen i de prioriterede idrætsgrene. Derudover er der relevante kurser og fysiske screeninger. Der er en ambition om at få to spor i 8.-9.klasse.
  Team Danmark og Roskilde Kommune anbefaler i samråd med de respektive specialforbund at fortsætte udviklingen af talentudviklingsmiljøer i BMX, bordtennis, cykling, fodbold, håndbold og roning i Roskilde Kommune. Der indgås samarbejdskontrakter mellem forbund, Roskilde Kommune og de prioriterede sportsgrenes samarbejdsklubber for at styrke samarbejdsrelationen i perioden, så talenterne oplever en sammenhæng i deres tilbud, og ressourcerne udnyttes optimalt.

  I en ny aftale kan lokalt prioriterede sportsgrene indgå. Her anbefales i samråd med Team Danmark og de respektive specialforbund, at talentudviklingsmiljøer i pigefodbold, Teamgym og tennis indgår i aftalen med respektive samarbejdsklubber.
  Morgentræningen på ungdomsuddannelserne fortsætter med Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Roskilde Handels Skole, Roskilde Gymnasium, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde 10. Klassecenteret som partnere. Træningen koordineres med de prioriterede idrætsgrene.
  Der afdækkes muligheder for sportscollege.
  Samarbejdsaftalen evalueres en gang årligt sammen med Team Danmark, hvor Elite- og Talentrådet modtager en orientering.
  Som led i en ny samarbejdsaftale lægges op til, at vedtægterne og forretningsorden tilpasses og opdateres (bilag 1a og bilag 1b).
  Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Aftalen skal underskrives inden 31.december 2020, og der vil blive afholdt en underskriftsceremoni.
  Forslaget til samarbejdsaftalen videresendes til politisk behandling i Kultur- og Idrætsudvalget og til endelig godkendelse i Byrådet. Desuden fremsendes forslaget til orientering i Skole- og Børneudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i perioden 2021-24, idet samarbejdsaftalen allerede er indregnet i budget 2021-24.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 17
  Sportslig ledelse tilføjes som indsats i Bilag 3.
  Godkendt.

  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 18 Kriterier for bonus i elitesportsaftaler 2020/21

  Pkt. 18

  Kriterier for bonus i elitesportsaftaler 2020/21

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet skal beslutte kriterier for frigivelse af bonusordning i Roskilde Kommunes elitesportsaftaler for sæsonen 2020/21.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterier for frigivelse af bonus vedrørende elitesportsaftaler sæson 2020/21 anbefales og forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  På Elite- og Talentrådsmødet den 13. september 2018 besluttede Elite- og Talentrådet, at forvaltningen skal udarbejde forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning sæson 2020/21 til de to klubber FC Roskilde og Roskilde Bordtennis, som har mulighed for bonus i deres respektive elitesportsaftaler.
  Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har ikke mulighed for bonus i deres elitesportsaftaler. De nuværende elitesportsaftaler løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021.
  Forvaltningen indstiller, at der vil være to kriterier, som FC Roskilde og Roskilde Bordtennis skal leve op til. For FC Roskilde gælder, at da turneringen ikke er færdigspillet, er der to mulige scenarier i forhold til placering.

  Kriterier FC Roskilde 2020/21 2019/20
  Placering som nummer 6 i 1.division, eller såfremt klubben spiller 2.division at klubben ender i top 2 i enten øst- eller vestrækken 40.000kr Placering som nummer 6 i 1.division 40.000kr
  At klubben har mindst fire spillere under 22 år, som har været i truppen til en divisionskamp 35.000kr At klubben har mindst fire spillere under 22 år, som har været i truppen til en divisionskamp 35.000kr
  Kriterier Roskilde Bordtennis 2020/21 2019/20
  At holdet enten kvalificerer sig til Champions League eller går videre fra Gruppespillet i Europa League 50.000kr At holdet enten kvalificerer sig til Champions League eller går videre fra Gruppespillet i Europa League 50.000kr
  Vinder DM i sæsonen 2020/21 25.000kr Vinder DM i sæsonen 2019/20 25.000kr

  Kriterier for bonusudbetaling gælder i sæsonen 2020/2021. Bonus udbetales én gang årligt inden næste sæsonstart. Evaluering af kriterier samt forslag til nye kriterier fremlægges til politisk behandling i Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020, da der er afsat 150.000 kr. til udbetaling af bonus i elitesportsaftalerne. Bonus, der ikke bliver udbetalt, bliver overført til Talentudviklingspuljen.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 18
  Godkendt

  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 19 Input til temamøde på 3. møde i Elite- og Talentrådet

  Pkt. 19

  Input til temamøde på 3. møde i Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Jævnfør forretningsordenen for Elite- og Talentrådet skal der på rådets 3. ordinære møde være et tema som et af mødepunkterne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og talentrådet giver input og beslutter emne til 3. møde i Elite- og Talentrådet.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet afholder en gang om året et temamøde. Dette skal afholdes i 3. eller 4. kvartal.

  Temamødet har minimum følgende punkter:
  1) Inspirationsoplæg fra ekstern part
  2) Åben drøftelse og diskussion af Roskilde Elite- og Talentrådsarbejde med afsæt i inspirationsoplægget.
  Til et temamøde kan Elite- og Talentrådet invitere eksterne til at deltage i denne del af mødet.
  Elite- og Talentrådet skal beslutte, hvilket tema der skal være på det kommende møde.
  Forvaltningen indstiller følgende punkter, hvor et skal vælges:
  A) Talentudvikling historisk set, ud fra Team Danmarks perspektiv, hvordan kunne fremtiden se ud?
  B) Hvorfor er Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne afgørende for talentudviklingen, og dermed hvilke resultater Danmark leverer internationalt på seniorniveau?
  C) Team Danmarks støttestruktur 2021-2024, hvad skal vi som elitekommune være opmærksomme på?
  På tidligere møder har emnet været:
  2019 – Lokal talentudvikling i samspil ved ph.d. studerende Ole Mathorne.
  2018 – Samarbejdet mellem erhvervslivet og sportens verden ved Anders Bay.
  2017 – Afholdelse af olympisk dag.
  2016 – Torben Winther om Ringsted Sportscollege.
  2015 – Erfaringer fra idrætsskolerne.
  2014 – Tanker om kommunikation ved Mia Tang, kommunikationskonsulent ved Roskilde Kommune

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 19
  Godkendt.
  Punkt B og C blev valgt som ønskede temaer. De samles som fælles tema ved næste temamøde.
  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 20 Evaluering talentudviklingspuljen

  Talentudviklingspuljemodtagere_2019-2020.pdf

  Pkt. 20

  Evaluering talentudviklingspuljen

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Evaluering af talentudviklingspuljen 2019/20 forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse ligesom en fremtidig model for puljen fremlægges til drøftelse og beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet godkender evalueringen og fremtidig model debatteres og besluttes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Talentudviklingspuljen i sæson 2019/20 udgjorde 400.000 kr., plus 50.000 fra ikke udbetalt bonusordninger for elitesportsaftalerne sæson 2018/19, Heraf er der 4 gange 25.000 kr. til OL kandidater indeholdt i puljen.
  Midlerne blev fordelt på 11 klubber i sæsonen 2019/20. Der blev i alt modtaget 32 ansøgninger fra 14 forskellige klubber i Roskilde Kommune, og der blev ansøgt for i alt 884.500 kr.
  Klubber, som har modtaget tilskud fra Talentudviklingspuljen, skal udarbejde en skriftlig evaluering samt formidle mindst 4 historier og billeder til projektets facebookside. Alle klubber har afleveret evalueringen, og klubberne har formidlet historier, som er blevet publiceret på Team Danmark projektets facebookside.
  Flere udøvere mangler at opfylde betingelsen med bidrag til Facebook. Her vil forvaltningen følge op på, om udøverne når at indfri dette.
  Hvis ansøgerne ikke har opfyldt betingelserne for denne støtteperiode, vil det være et krav, at ansøgerne lever op til betingelserne i kommende støtteperiode.
  Udøverne har på skift haft projektets Instagramprofil Talent4000 en uge af gangen hen over sæsonen, samt deltaget på et ernæringskursus, som er arrangeret i samarbejde med Team Danmark.
  Forvaltningen har udtaget to klubber ved lodtrækning til stikprøver og efterprøvet klubbernes dokumentation for anvendelse af puljemidler, som de har modtaget. For begge klubber gælder at midlerne ikke er brugt, da de skulle have været anvendt under coronaperioden. Forvaltningen vil følge op på begge klubber i den næste sæson.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 20

  Godkendt

  Fraværende:

  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 21 Tilskudspulje med overførte midler fra puljen til prioriterede sportsgrene

  Ansoegning_fra_Roskilde_Haandbold.pdf Ansoegning.pdf

  Pkt. 21

  Tilskudspulje med overførte midler fra puljen til prioriterede sportsgrene

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Tilskudspuljen er overførte midler fra puljen omkring talentstrategimål for de prioriterede klubber i Team Danmark aftalen, som kan søges til talentudviklingsformål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet beslutter den endelige fordeling.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  På det forrige møde i Elite- og Talentrådet den 5. marts 2020 blev fordelingen af tilskud til de prioriterede sportsgrene behandlet på bagrund af de opstillede talentstrategimål for klubberne.
  Model for fordeling blev besluttet på møde den 30. november 2017 i Elite- og Talentrådet og efterfølgende godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Ikke udbetalte midler fra puljen bliver overført til en tilskudspulje, som de seks klubber, der er prioriterede sportsgrene i den nuværende Team Danmark aftale, kan søge.
  Efter fordeling ved mødet i Elite- og Talentrådet den 5. marts 2020, resterer der 27.776 kr., som ikke er udbetalt.
  Ansøgningen skal være målrettet en indsats omkring talentudvikling i klubben.
  Der er modtaget ansøgninger fraRoskilde Håndbold.
  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Håndbold tildeles 16.000kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 21
  Forvaltningen arbejder videre med præcisering af forventninger til indsats på sociale medier for ansøgerne
  Godkendt

  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 22 Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

  Evalueringsskema_Elitesportsaftale_FC_Roskilde_1._halvaar_2020.pdf Evaleringsskema_Elitesportsaftaler_Roskilde_Bordtennis_1._halvaar_2020.pdf Evaleringsskema_Elitesportsaftaler_Roskilde_Roklub_1._halvaar_2020.pdf Evalueringsskema_Elitesportsaftale_Roskilde_Haandbold.pdf

  Pkt. 22

  Halvårlig evaluering af elitesportsaftalerne

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub for perioden juli 2018 til juni 2021. Som en del af aftalen gennemføres der halvårlige evalueringer af elitesportsaftalerne, som forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse og Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådet godkender evalueringerne.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub, hvor forpligtelserne i elitesportsaftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne er blevet gennemgået.
  Evalueringen er den fjerde i indeværende aftaleperiode, som løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021 mellem Roskilde Kommune og de fire klubber.
  Klubberne skal leve op til en række definerede forpligtelser i deres respektive aftaler. I bilag kan ses oversigt over de samlede forpligtelser, som hver klub skal leve op til.
  I oversigten er også medtaget de mål, som klubberne selv har defineret på en række områder i deres ansøgninger til en elitesportsaftale.

  Dette giver et overblik over de ambitioner, klubberne har for aftaleperioden. Klubberne bliver ikke bedømt på egne mål men kun på de indgåede forpligtelser, der er i den enkelte klubs elitesportsaftale.

  På møderne forvaltningen har holdt med klubberne, er de vedhæftede bilag blevet gennemgået, og i bilagene vil der være en mere detaljeret evaluering af de fire klubber. Det skal oplyses, at oplysninger er indhentet primo maj 2020, og bilagene til næste evaluering vil være opdateret, baseret på information ultimo juni 2020.
  Det er forvaltningens vurdering, at alle 4 klubber lever op til deres forpligtelser i deres elitesportsaftale.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 22
  Præcisering af, at Roskilde Håndbold har haft forløb med skolerne, men at der under Coronatiden ikke har været forløb.
  Godkendt.
  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 23 Mundtlig orientering om elitesportsaftaler

  Pkt. 23

  Mundtlig orientering om elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Klubberne orienterer mundtligt om elitesportsaftalerne ud fra den model, som blev godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 13. september 2018.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har alle elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2018 til og med juni 2021.
  Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal).

  På hvert ordinært møde giver to af de fire klubber en mundtlig orientering i Elite- og Talentrådet om status på klubbernes arbejde med elitesportsaftalerne.
  På mødet i Elite- og Talentrådet den 13. september 2018 blev nedenstående skabelon besluttet, hvor hver klub har 10 minutter til at orientere.
  I forhold til årets møder er rækkefølgen:
  1.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde bordtennis (1.kvartal)
  2.møde – Roskilde Roklub og FC Roskilde (2.kvartal)
  3.møde – Roskilde Roklub og FC Roskilde (3.kvartal)
  4.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis (4.kvartal)
  Klubberne bliver årligt støttet med et fast beløb, og FC Roskilde og Roskilde Bordtennis modtager derudover en årlig bonus, hvis de lever op til de fastsatte mål for sæsonen.
  De fire klubber skal opfylde en række forpligtigelser, som er indeholdt i klubbernes elitesportsaftale med Roskilde Kommune.
  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling, skader, kampe og regattaer
  - Udfordringer, nyt fra træningen og udtagelser
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere
  - Overordnet betragtning
  Orienteringen skal kun indeholde det område, som klubben er blevet støttet med og ikke andre betragtninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 23
  Godkendt
  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 24 Årsberetning for Elite- og Talentrådet

  Elite-_og_Talentraadets_aarsberetning_2019_-_2020.pdf

  Pkt. 24

  Årsberetning for Elite- og Talentrådet 2019/20

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Årsberetning 2019/20 forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse. Beretningen sendes efterfølgende til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsberetningen for 2019/20 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen indeholder en beskrivelse af Roskilde Kommunes mange forskellige initiativer og projekter indenfor eliteidrætten og talentudviklingen, som bl.a. understøttes af Samarbejdsaftalen 2017–2020 mellem Team Danmark og Roskilde Kommune.
  Indeholdt i aftalen er blandt andet Talentudviklingspuljen, puljen til prioriterede sportsgrene, morgentræning for talentklasser på Himmelev Skole, morgentræning for ungdomsuddannelserne i kommunen samt talentudviklingsarbejdet indenfor seks prioriterede sportsgrene i kommunen.
  I de seneste to år har Elite- og Talentrådet i samarbejde med Vindermentalitet påbegyndt et forløb med lokalt prioriterede sportsgrene.
  Udover de ovennævnte projekter indeholder årsberetningen også Roskilde Kommunes elitesportsaftaler med udvalgte klubber i kommunen.
  Årsberetningen indeholder ligeså beretninger fra klubber og samarbejdspartnere, som understøtter klubbernes daglige talentarbejde, herunder bl.a. arbejdet med de unge talenter, med kurser i sportsernæring, strukturering og handleplaner for træning m.m. I årsberetningen indgår også evaluering af talentklasserne på Himmelev skole, samt beskrivelse af de unge idrætsudøvers og trænernes oplevelser og erfaringer med træningen.
  Endelig indeholder årsberetningen en oversigt over klubbernes eksponering på Team Danmarks hjemmeside og på de forskellige sociale medier.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 24
  Godkendt
  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 25 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  orientering_om_Team_Danmark_projektet_statistik_paa_medieomtale.pdf

  Pkt. 25

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har holdt møde med Boligselskabet Sjælland i forhold til mulighederne for samarbejde omkring bo muligheder for talenter.
  Set fra Boligselskab Sjællands side er der nogle udfordringer i dette, men deres første tilbagemelding var positiv, og de vil undersøge, hvilke muligheder der rent faktisk er for at kunne starte et samarbejde op mellem Team Danmark projektet og Boligselskabet Sjælland.
  Der har været ni ansøgninger til ledige pladser til talentklassen, hvor det er muligt at søge til 8.-9.T, der starter efter sommerferien. Ansøgningerne kommer fra Badminton, BMX, Dans, Fodbold, Håndbold og Tennis.
  Selvsagt giver det nogle udfordringer grundet corona krisen at se ansøger i deres miljø, ligeså i forhold til at afholde samtaler med familien. Fra forvaltningens side følger vi de retningslinjer, der er, og fastholdes situationen, så det ikke er muligt at se ansøger i deres miljø, må vi snakke mere med trænere, der kender ansøgere.
  Situationen med Covid-19 er for alle klubber en rigtig vanskelig periode, da det ikke vides, hvilke konsekvenser det kommer til at have for klubben, ikke mindst for økonomien.
  Forvaltningen deltog i et webinar om blandt andet de økonomiske konsekvenser for idrætslivet, og der er ingen tvivl om, at klubberne bliver ramt grundet manglende indtægter fra kontingent samt en væsentlig nedgang i sponsorindtægter mv.
  Forvaltningen deltager løbende i seminarer som Team Danmark afholder. Desværre er næste møde, som skulle have været afholdt sammen med Idrætsmødet i Aalborg aflyst. Team Danmark ser på mulige nye datoer. Disse seminar er vigtige for elitekommunerne, da der her bliver netværket mellem kommunerne, inviterede sportschefer og specialforbund.
  Danmarks Idræts Forbund offentliggjorde deres årlige medlemstal den 15. april, og for klubberne her i projektet var der noget at smile af.
  Roskilde Håndbold er den største klub i forbundet, mens Roskilde Bordtennis og Roskilde Roklub er næststørst i deres respektive forbund. Roskilde BMX er den 3. største klub i deres forbund blandt BMX klubberne, men den klub med flest licenser (aktive kørere).
  Den årlige evaluering er kommet fra Himmelev Skole. Igen i år er den overordnet god. Sammen med skolen gennemgås evalueringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 25
  Godkendt
  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 26 Status på Tour de France

  Pkt. 26

  Status på Tour de France

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Roskilde er startby for 2.etape af Tour de France 2021.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har nu åbnet op for puljen, hvor der kan søges midler til aktiviteter i forbindelse med Tour de France 2021.
  Info om puljen findes på: https://roskilde.dk/tour-de-france-puljen.
  Der kan søges to gange årligt til en pulje på 250.000 i 2020 og 2021.
  Der bliver langt vægt på en eller flere af nedenstående punkter ved prioriteringen af midlerne:
  - Det fysiske udtryk på eller i nærheden af ruten
  - Synlighed fra helikopter på dagen for løbet 3. juli 2021
  - Initiativer, der sætter fokus på Tour de France, cykling og fællesskab i perioden fra januar 2021 til juli 2021
  - Skæve initiativer der viser det unikke ved Roskildes ånd
  - Sætter fokus på Danmark som cykelnation og hverdagscyklisme
  Ved imødekommelse af ansøgning, stilles der krav om at formidle aktiviteten på sociale medier, hjemmeside m.v.
  På et kommende møde vil der blive orienteret om, hvilke ansøgninger der er bevilget midler til.
  Der kan maksimaltstøttes med 20.000 kr. pr. projekt og maksimalt med 50% af projektets omkostninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 26
  Godkendt

  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 27 Punkter til næste møde

  Pkt. 27

  Punkter til næste møde

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 17. september 2020 samt eventuelle nye dagsordenspunkter.
  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  - Mundtlig orientering elitesportsaftaler
  - Godkendelse af referat
  - Eventuelt.
  Nye punkter:
  - Fordeling af talentudviklingspuljen for sæsonen 2020/21
  - Mødeplan for Elite- og Talentrådet 2021
  - Temamøde
  - Indstilling om nye elitesportsaftaler 2021-2024
  - Orientering om Tour de France

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 27
  Godkendt
  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)

 • Pkt. 28 Eventuelt

  Pkt. 28

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 28
  Fraværende:
  Rune Tarnøe og Jacob Bøg (Erhvervsforum), Leif Ebbe Jensen (Roskilde Campus)
  Roskilde Elite- og Talentråd, 03-06-2020, pkt. 28

  Fraværende: