You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 12, 2019 - 18:00
Sted: HR' Kursuslokale
 • Pkt. 32 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 32

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 32
  Godkendt

  Fraværende:
  Allan Bentsen, Henning Hansen, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen, Peter Jensen, Rune Tarnø, Kasper Bæk og Bo Kalizan, hvor suppleant Thomas Nielsen deltog.

 • Pkt. 33 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 33

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 33
  Godkendt
  Fraværende:
  Allan Bentsen, Henning Hansen, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen, Peter Jensen, Rune Tarnø, Kasper Bæk og Bo Kalizan, hvor suppleant Thomas Nielsen deltog.

 • Pkt. 34 Mundtlig orientering elitesportsaftaler

  Pkt. 34

  Mundtlig orientering elitesportsaftaler

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Klubberne orienterer mundtligt om elitesportsaftalerne ud fra den model, som blev godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 13. september 2018.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har alle elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2018 til og med juni 2021.
  Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal).

  På hvert ordinært møde giver to af de fire klubber en mundtlig orientering i Elite- og Talentrådet om status på klubbernes arbejde med elitesportsaftalerne.
  På mødet i Elite- og Talentrådet den 13. september 2018 blev nedenstående skabelon besluttet, hvor hver klub har 10 minutter til at orientere.
  I forhold til årets møder er rækkefølgen:
  1.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde bordtennis (1.kvartal)
  2.møde – Roskilde Roklub og FC Roskilde (2.kvartal)
  3.møde - Roskilde Roklub og FC Roskilde (3.kvartal)
  4.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis (4.kvartal)
  Klubberne bliver årligt støttet med et fast beløb, og FC Roskilde og Roskilde Bordtennis modtager derudover en årlig bonus, hvis de lever op til de fastsatte mål for sæsonen.
  De fire klubber skal opfylde en række forpligtigelser, som er indeholdt i klubbernes elitesportsaftale med Roskilde Kommune.
  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling, skader, kampe og regattaer
  - Udfordringer, nyt fra træningen og udtagelser
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere
  - Overordnet betragtning
  Orienteringen skal kun indeholde det område, som klubben er blevet støttet med og ikke andre betragtninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 34

  Fraværende:
  Allan Bentsen, Henning Hansen, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen, Peter Jensen, Rune Tarnø, Kasper Bæk og Bo Kalizan, hvor suppleant Thomas Nielsen deltog.

 • Pkt. 35 Fordeling Talentudviklingspuljen

  Fordeling_OL-_og_Talentudviklingspuljen.pdf

  Pkt. 35

  Fordeling Talentudviklings- og OL puljen 2019/2020

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har behandlet indkomne ansøgninger til Talentudvikling- og OL puljen for sæson 2019/20. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordeling af midler for sæson 2019/20.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fordelingen af Talentudviklings- og OL puljen 2019/20 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Elite- og Talentråd.

  Sagsfremstilling

  På Elite- og Talentrådets møde d. 7. juni 2018, punkt 24, blev kompetencen til at vurdere ansøgninger til Talentudviklingspuljen tildelt forvaltningen i stedet for nedsættelsen af en arbejdsgruppe. Forvaltningen har derfor behandlet indkomne ansøgninger til Talentudviklings- og OL puljen sæson 2019/20, og fremlægger rådet indstilling til fordeling af puljen.
  Der er i alt modtaget 32 ansøgninger fra 14 forskellige klubber i Roskilde Kommune, og der er ansøgt for i alt 884.500 kr. Elite- og Talentrådet kan fordele 450.000 kr. denne sæson, idet der er overført 50.000 kr., som ikke blev udbetalt fra bonusordningen for elitesportsaftalerne sæson 2018/19.
  I denne ansøgningsrunde, er der jævnfør Elite- og Talentrådets beslutning på mødet den 11. juni 2019, besluttet at op til 100.000 kr. skal være øremærket mulige OL kandidater. Af de 32 ansøgninger, er de 4 rettet mod OL puljen som er på 100.000 kr. og der er modtaget 28 ansøgninger til Talentudviklingspuljen, som er på 350.00 kr.

  Forvaltningen har afholdt møde med ansøgere, og på baggrund af samtalerne og ansøgningerne er der udarbejdet en indstilling (forefindes som bilag).
  Ansøgningerne tager afsæt i de retningslinjer, der er godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 8. september 2016, punkt 9.

  Idrætsgrens rangering:
  1. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendt og på OL programmet
  2. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendte
  3. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er DIF godkendte
  Atletens/atleternes niveau:
  1. prioritet: Ansøgere har internationalt niveau
  2. prioritet: Ansøgere i Top 10 i Danmark
  3. prioritet: Ansøgere i Top 10-25 i Danmark
  Støtte fra Team Danmark:
  1. prioritet: Verdensklasseforbund
  2. prioritet: Eliteforbund

  Oversigt over forslag til fordeling af midler for sæson 2019/20 er vedlagt i bilag 1.
  De udøvere, der modtager støtte, forpligter sig til at levere historier til projektets facebookside, at have projektets instagramprofil i en uge, samt at deltage i et ernæringskursus afholdt af en af Team Danmarks diætister.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet der er afsat 400.000 kr. til talentudviklingspuljen. Dertil indgår en ikke udbetalt bonus til elitesportsaftalerne i budgettet for talentudviklingspuljen. I 2019/20 er det 50.000 kr., og derfor kan der i alt fordeles 450.000 kr., hvoraf max 100.000 kr. kan gå til mulige OL kandidater.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 35
  Fordelingen af Talentudviklings- og OL puljen 2019/20 blev godkendt med følgende ændringer:
  Indstillingen om 15.000 kr. til Kasper Andersen, Frederik B.Sørensen og Lucas Schrøder fra Roskilde Cykle Ring blev ændret til kr. 17.500 til hver.
  Indstillingen om 7.500 kr. til Daniel Träger fra ASK Hedeland blev afvist.

  Fraværende:
  Allan Bentsen, Henning Hansen, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen, Peter Jensen, Rune Tarnø, Kasper Bæk og Bo Kalizan, hvor suppleant Thomas Nielsen deltog

 • Pkt. 36 Orientering: Høringssvar til budget 2020 - 2023

  Hoeringssvar_vedr._forslag_til_budget_for_2020_og_perioden_2020-23.pdf

  Pkt. 36

  Orientering: Høringssvar til budget 2020 - 2023

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Elite- og Talentråd skal afgive høringssvar for budget 2020.

  Sagsfremstilling

  Budget 2020 – 2023 blev offentliggjort den 12. august 2019 med henblik på høring i øvrige råd og udvalg med høringsfrist den 13. september 2019. Samtlige høringssvar vil indgå i den videre politiske proces, hvor de politiske forhandlinger finder sted den 27. september, 2. behandlingen af budgettet finder sted i Økonomiudvalget den 23. oktober, og den endelige vedtagelse af budgettet for 2020 – 2023 sker i byrådet den 30. oktober.
  Roskilde Elite- og Talentråd skal således afgive høringssvar på det fremlagte budget 2020 for denne periode.
  På grund af tidspres i forhold til at afgive høringssvar har formanden udarbejdet et forslag til høringssvar, som er blevet rundsendt til hele rådet. Forslaget er herefter blevet tilrettet og godkendt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 36

  Fraværende:
  Allan Bentsen, Henning Hansen, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen, Peter Jensen, Rune Tarnø, Kasper Bæk og Bo Kalizan, hvor suppleant Thomas Nielsen deltog

 • Pkt. 37 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Orientering_Team_Danmark_projektet.pdf

  Pkt. 37

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Sagsfremstilling

  Der er afholdt informationsmøde om talentklasserne på Himmelev Skole den 22. august, og der er ansøgningsfrist den 17. september 2019.

  Den seneste optagelse til 7.T endte med, at alle 28 pladser blev fordelt.

  Fra Roskilde Kommunes forvaltning har der været deltagelse i Idrætsmødet, der blev afholdt den 29. august til 1.september i Aalborg.

  Instagram profilen for Team Danmark projektet (talent4000) vil igen det næste års tid gå på skift mellem de udøvere, der modtager støtte fra talentudviklingspuljen. Hver udøver har profilen i en uge ad gangen. Der er i skrivende stund knap 600 følgere af profilen.
  Facebook: Der skal helst være historier på flere gange ugentligt, så forvaltningen opfordrer til, at klubberne lægger historier op. Klubberne har alle en repræsentant, der har adgang til at lægge historier op.
  Infomedia: som samler al statistik om dansk presse, viser at der i alt har været 5.464 antal artikler om de 6 klubber, der er med i projektet. Klubberne i projektet er primo september samlet set på 21% flere artikler i forhold til hele 2018. FC Roskilde har haft lidt over 1.000 flere artikler. Klubben står for 86% af al medieomtale.
  Udøvere, som tidligere har fået støtte fra talentudviklingspuljen, har i løbet af sommeren markeret sig flot sportsligt.
  Julie Kepp var udtaget til VM svømning, Søren Kragh kørte Tour de France, to medaljetagere ved ungdoms OL i håndbold fra talentklasserne, tre spillere i DM finalen håndbold for mænd, der kommer fra talentklasserne.
  I Post Danmark rundt har otte ryttere kørt hos Roskilde Cykel Ring som U19 ryttere.
  Forløbet med lokalt prioriterede sportsgrene er ved at nå sin afslutning, og den 29.oktober har vi sidste seance i den gamle byrådssal, hvor klubberne fremlægger deres strategi for et panel. I panelet vil bl.a. sidde Michael Andersen, der er tidligere direktør hos Team Danmark. Seancen varer fra kl. 17-21, og alle opfordres til at deltage.
  OL 2020 er under 1 år væk. Fra klubber i Roskilde Kommune er en udøver kvalificeret nemlig Jonathan Groth fra Roskilde Bordtennis.
  Flere står på spring, og flere af disse er udsprunget fra de prioriterede sportsgrene, samt har haft deres gang i talentklasserne i projektet.
  Ved OL i 2016 deltog 5 udøvere fra klubber i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 37
  Forvaltningen kontakter kommunikationsafdelingen i Kommunen for bud på indsats på #SoMe området. Det forelægges som et punkt på kommende Elite- og Talentrådsmøde, hvor det drøftes.

  Fraværende:
  Allan Bentsen, Henning Hansen, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen, Peter Jensen, Rune Tarnø, Kasper Bæk og Bo Kalizan, hvor suppleant Thomas Nielsen deltog

 • Pkt. 38 Orientering om status på stadion og sportscollege

  Pkt. 38

  Orientering om status på stadion og sportscollege

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet får en status på sportscollege, som er tiltænkt som del af nyt stadion.

  Sagsfremstilling

  Det blev besluttet på mødet i Elite- og Talentrådet den 11. juni 2019 at sætte sagen om en status for et sportscollege på til det kommende møde.
  Roskilde Kommune har arbejdet på at undersøge, om der kan anlægges et nyt og privatfinansieret superligastadion i kommunen, som skal placeres i Rådmandshaven. En developer, FB Gruppen, og Roskilde Kommune har haft et konstruktiv samarbejde om dette, men efter lange forhandlinger er de to parter nu enige om, at der ikke kan opføres et nyt stadion under de nuværende rammer. Udfordringen har primært været at få økonomien til at hænge sammen for den developer, der har budt ind.
  Byrådet har på et lukket møde den 19. juni behandlet sagen. Her besluttede Byrådet at gå videre med planerne for et superligastadion, men da kommunen ikke ønsker at medfinansiere anlæggelsen, så vil kommunen gå videre med et stadionprojekt, som kræver en helt ny lokalplan på grund af et større byggeri samt nyt udbud i forlængelse af lokalplanlægningen. Målet er at få økonomien til at hænge sammen.
  Inden påbegyndelse af lokalplanarbejdet, skal det undersøges, hvordan der kan anlægges primært flere boliger i området, og hvilke konsekvenser det vil få i forhold til lys/skyggeforhold, friarealer og parkering. Forvaltningen er gået i gang med at undersøge disse forhold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 38
  Udvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af Henrik Mielke, Lisbeth Klarskov og Henrik Nevers. Arbejdsgruppen undersøger alternative muligheder, som vil blive forelagt på et kommende Elite- og Talentrådsmøde.

  Fraværende:
  Allan Bentsen, Henning Hansen, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen, Peter Jensen, Rune Tarnø, Kasper Bæk og Bo Kalizan, hvor suppleant Thomas Nielsen deltog

 • Pkt. 39 Temamøde om lokale talentudviklingsmiljøer i samspil

  Pkt. 39

  Temamøde om lokale talentudviklingsmiljøer i samspil

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet besluttede på mødet den 11.juni 2019, at årets temamøde skal have fokus på samarbejdet mellem erhvervslivet og sportens verden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årets tema drøftes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægterne (§ 4) for Elite- og Talentrådet afholdes der et temamøde i 3. eller 4.kvartal, hvor interessenter kan inviteres med.

  Ole Mathorne er ph.d. studerende og har beskrevet lokale talentudviklingsmiljøer i samspil.
  Dette i samarbejde med Team Danmark, hvor Ole Mathorne specifikt har set på kommunes rolle i at udvikle de lokale miljøer.

  Temamødet vil være et oplæg fra Ole Mathorne med fokus på lokale talentudviklingsmiljøer i samspil.
  Der vil komme en række anbefalinger, som afdækningen af området har givet, og efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

  Oplægget skal ses i lyset af at Roskilde Kommune og Team Danmark i 2020 skal genforhandle en kommende aftale.

  Roskilde Kommune og Team Danmark skal i 2020 evaluere den nuværende samarbejdsaftale, der gælder for 2017-2020, og skal i samme ombæring udarbejde forslag til en ny samarbejdsaftale der gælder for 2021-2024.

  Første rapport fra ph.d. kan læses her https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/institutter/iob/forskningsenheder/lets/ole+samspil+rapporter_net.pdf?la=da&hash=F492307D69E3F1759A5664E6BF8EE6F4507C1A99

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 39
  Godkendt

  Fraværende:
  Allan Bentsen, Henning Hansen, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen, Peter Jensen, Rune Tarnø, Kasper Bæk og Bo Kalizan, hvor suppleant Thomas Nielsen deltog.

 • Pkt. 40 Punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet

  Pkt. 40

  Punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 28. november 2019 samt eventuelle nye dagsordenspunkter, som rådet beslutter på møde den 12. september 2019:
  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  - Eventuelt.
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd.
  - Godkendelse af referat.
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne

  Udover faste dagsordenspunkter er følgende med:
  - Orientering om forløb med lokalt prioriterede sportsgrene
  - Evaluering af elitesportsaftaler
  - Proces om genforhandling om ny samarbejdsaftale med Team Danmark.
  - Opfølgning budget omkring besparelser Roskilde Kommune
  - Team Danmarks overvejelser og anbefalinger om en ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 40

  Punkt om indsats/måling på #SoMe
  Punkt om SportsCollege
  Opdateret mødeplan
  Orientering om status på kommunens Tour De France indsats

  Fraværende:

  Allan Bentsen, Henning Hansen, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen, Peter Jensen, Rune Tarnø, Kasper Bæk og Bo Kalizan, hvor suppleant Thomas Nielsen deltog

 • Pkt. 41 Mødeplan for 2020

  Pkt. 41

  Mødeplan for 2020

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges en overordnet mødeplan for fastlagte møder i Elite- og Talentrådet for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mødeplan for 2020 godkendes.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet skal jf. rådets vedtægter afholde mindst 4 møder om året.
  Der er et årligt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget, hvor bl.a. årsplanen for rådets arbejde fremlægges, jfr. § 2 stk. 1 i vedtægterne for Elite- og Talentrådet. Mødedato kendes, når mødekalender for Kultur- og Idrætsudvalget er planlagt.
  Forslag til mødeplan for 2020
  1. møde den 5. marts 2020 – ordinært møde
  2. møde den 11. juni 2020 – ordinært møde
  3. møde – fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget
  4. møde den 17. september 2020 – ordinært møde og temamøde
  5. møde den 26. november 2020 – sidste ordinære møde i samarbejdsaftalen

  Alle møder afholdes på Roskilde Rådhus eller hos en af klubberne efter aftale. Møder vil være fra kl.18-20 med mindre andet er meddelt. Årets 3. møde den 17. september er et temamøde og varer typisk 3 timer.

  Der kan være behov for ekstraordinære møder blandt andet i forhold til hurtig sagsbehandling af sager, i det omfang formanden eller mindst 3 af de stemmeberettigede medlemmer finder det nødvendigt.

  I forhold til fællesmøde ønskes det lagt samtidig med, at Kultur- og Idrætsudvalget har møde.
  Da den politiske mødeplan for 2020 ikke er på plads endnu, vil møde i Elite- og Talentrådet den 11. juni eller den 17. september kunne blive flyttet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 41
  Godkendt
  Fraværende:
  Allan Bentsen, Henning Hansen, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen, Peter Jensen, Rune Tarnø, Kasper Bæk og Bo Kalizan, hvor suppleant Thomas Nielsen deltog

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 41

  Fraværende:

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 41

  Fraværende:

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 41

  Fraværende:

 • Pkt. 42 Eventuelt

  Pkt. 42

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 42

  Fraværende:
  Allan Bentsen, Henning Hansen, Leif Ebbe Jensen, Christian Cremonesi-Knudsen, Peter Jensen, Rune Tarnø, Kasper Bæk og Bo Kalizan, hvor suppleant Thomas Nielsen deltog

 • Pkt. 43 Godkendelse af referat

  Pkt. 43

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 43

  Fraværende:

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 43

  Fraværende:

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 43

  Fraværende:

  Roskilde Elite- og Talentråd, 12-09-2019, pkt. 43

  Fraværende: