You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 17, 2020 - 18:00
Sted: HR's Kursuslokale, Rådhuset
 • Pkt. 29 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 29

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 29
  Godkendt
  Fraværende:
  Camilla Vilby-Moekvist, Henning Hansen, Rune Tarnøe, Jacob Bøg, Leif Ebbe Jensen og Bo Kalizan

 • Pkt. 30 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 30

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 30
  Camilla Vilby-Moekvist udgår og en ny person vil indtræde fra Kultur- og Idrætsudvalget.
  Frank Veje, Roskilde Idræts Union orienterende om muligheder for sponsorsetup. Forvaltningen ser på muligheder og har en sag på næste møde i Elite- og Talentrådet.
  Fraværende:
  Camilla Vilby-Moekvist, Henning Hansen, Rune Tarnøe, Jacob Bøg, Leif Ebbe Jensen og Bo Kalizan)

 • Pkt. 31 Temamøde - oplæg fra Team Danmark

  Pkt. 31

  Temamøde - oplæg fra Team Danmark

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet besluttede på mødet den 3. juni 2020, at årets temamøde skal være et oplæg fra Team Danmark.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådet og de inviterede deler deres funderinger og overvejelser efter oplægget.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægterne (§ 4) for Elite- og Talentrådet afholdes der et temamøde i 3. eller 4.kvartal, hvor interessenter kan inviteres med.

  På seneste møde i Elite- og Talentrådet blev det besluttet, at der på årets temamøde skulle være et oplæg med afsæt i de to nedenstående punkter.
  B) Hvorfor er Team Danmarks samarbejde med elitekommunerne afgørende for talentudviklingen, og dermed hvilke resultater Danmark leverer internationalt på seniorniveau?
  C) Team Danmarks støttestruktur 2021-2024, hvad skal vi som elitekommune være opmærksomme på?
  Anders Tinning, der er afdelingsleder for elitekommuneområdet for Team Danmark, vil holde oplægget, som vil vare cirka 40 minutter, hvorefter der vil være fælles diskussion.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 31
  Temamøde ved afdelingsleder Anders Tinning, Team Danmark, om hvorfor samarbejdet med kommunerne er vigtige for dansk talentudvikling
  Fraværende:
  Camilla Vilby-Moekvist, Henning Hansen, Rune Tarnøe, Jacob Bøg, Leif Ebbe Jensen og Bo Kalizan (Punkt 29-31)

 • Pkt. 32 Indstilling om nye elitesportsaftaler 2021-2024

  Notat_indstilling_elitesportsaftaler_2021-2024.pdf Roskilde_Roklub.pdf Roskilde_Boldklub.pdf Roskilde_Haandbold.pdf Roskilde_Haandbold_-_Talentarbejde_bilag.pdf Roskilde_KFUM.pdf Roskilde_KFUM_Bilag_1_-_Eliteansoegning_Topcenter.pdf Roskilde_KFUM_Bilag_2_-_Eliteansoegning_Talentudvikling.pdf Roskilde_KFUM_Bilag_3_-_Eliteansoegning_-_Fysiske_rammer_og_organisation.pdf Roskilde_KFUM_Bilag_4_-_Eliteansoegning_-_Eksempel_paa_transitionsmodel_boern_unge.pdf Roskilde_KFUM_Bilag_5_-_Eliteansoegning_-_Eksempel_paa_ressource_traener.pdf FC_Roskilde.pdf Roskilde_Bordtennis.pdf Roskilde_BMX.pdf Roskilde_Mountainbike_Klub.pdf

  Pkt. 32

  Indstilling om nye elitesportsaftaler 2021-2024

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Processen for indstilling om nye elitesportsaftaler blev godkendt på Byrådsmødet d. 26. februar 2020. En arbejdsgruppe, udpeget af Elite- og Talentrådet den 3. juni 2020, har gennemgået ansøgningerne og fremlægger forslag til, hvilke klubber der bør indgå i Roskilde Kommunes kommende elitesportsaftaler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:
  1. at Elite- og Talentrådet godkender arbejdsgruppens forslag til bevilling samt forudsætninger for bevilling til elitesportsaftaler for perioden 1. juli 2021 – 30. juni 2024 med følgende fordeling:
  Roskilde Bordtennis, 514.000 kr. årligt
  Roskilde Håndbold 200.000 kr. årligt
  Roskilde Roklub 119.000 kr. årligt
  Fodboldprojekt 400.000 kr. årligt
  2. at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde elitesportsaftaler med udgangspunkt i den enkelte ansøgning og de politisk vedtagne bedømmelseskriterier.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget 8ansøgninger i alt. Ansøgningerne er fra FC Roskilde, Roskilde BMX, Roskilde Boldklub 1906, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold, Roskilde KFUM, Roskilde Mountainbike Klub og Roskilde Roklub, der ønsker at indgå en elitesportsaftale med Roskilde Kommune for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2024.

  En arbejdsgruppe, udpeget af Elite- og Talentrådet den 3. juni 2020, har gennemgået ansøgningerne og fremlægger forslag til, hvilke klubber der bør indgå i Roskilde Kommunes kommende elitesportsaftaler.
  Udvælgelsen af klubberne er sket inden for rammerne af Kultur- og Idrætsudvalgets godkendte kriterier for elitesportsaftaler, som er godkendt på møde med udvalget den 19. august 2020. Ansøgerne er vurderet på baggrund af en helhedsvurdering efter følgende seks bedømmelseskriterier:
  1) Sportsligt niveau
  2) Klubbens breddearbejde og talentudvikling
  3) Rollemodel for sunde værdier
  4) Aktiviteter rettet mod børn & unge, der ikke er medlem af foreningen
  5) Klubben skal sikre oplevelser for borgere i Roskilde Kommune
  6) Eksponering

  Arbejdsgruppen anbefaler, at der indgås elitesportsaftaler på baggrund af forudsætninger beskrevet i bilag 1 med følgende klubber i perioden den 1. juli 2021 til den 30. juni 2024:
  Roskilde Bordtennis, 514.000 kr. årligt
  Roskilde Håndbold 200.000 kr. årligt
  Roskilde Roklub 119.000 kr. årligt
  Fodboldprojekt 400.000 kr. årligt

  Økonomi
  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020. Der er i budget 2021 til 2024 afsat 1.200.000 kr. årligt.
  Bilag:
  Notat, indstilling elitesportsaftaler 2021-2024
  Roskilde Roklub
  Roskilde Boldklub
  Roskilde Håndbold
  Roskilde Håndbold – Talentarbejde
  Roskilde KFUM
  Roskilde KFUM Eliteansøgning Topcenter
  Roskilde KFUM Eliteansøgning Talentudvikling
  Roskilde KFUM Eliteansøgning Fysiske rammer og organisation
  Roskilde KFUM Eliteansøgning eksempel på transitionsmodel
  Roskilde KFUM Eliteansøgning eksempel på ressource træner
  FC Roskilde
  Roskilde Bordtennis
  Roskilde BMX
  Roskilde Mountainbike KlubRoskilde
  Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 32
  Elite- og Talentrådet justerede beløbene til:
  Roskilde Bordtennis 500.000 kr. årligt
  Fodboldprojekt 405.000 kr. årligt - fordelt således:
  FC Roskilde 180.000 kr. årligt
  Roskilde KFUM 180.000 årligt
  Roskilde Boldklub 45.000 årligt
  Roskilde Håndbold 190.000 årligt
  Roskilde Rosklub 105.000 årligt
  For fodboldprojektet blev oplæg til betingelser for bevilling godkendt.
  Rådet anbefaler, at der ved fordeling af midler ved næste bevillingsperiode, indgås en dialog med hver enkelt ansøgning.
  Godkendt
  Fraværende:
  Camilla Vilby-Moekvist, Henning Hansen, Rune Tarnøe, Jacob Bøg, Leif Ebbe Jensen
  Roskilde Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 32

  Fraværende:

 • Pkt. 33 Fordeling af talentudviklingspuljen for sæsonen 2020/21

  Indstilling_til_Talentudviklingspuljen.pdf

  Pkt. 33

  Fordeling af talentudviklingspuljen for sæsonen 2020/21

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har behandlet indkomne ansøgninger til Talentudvikling- og OL-puljen for sæson 2020/21. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordeling af midler for sæson 2020/21.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fordelingen af Talentudviklings- og OL puljen 2020/21 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsfremstilling

  På Elite- og Talentrådets møde d. 7. juni 2018, punkt 24, blev kompetencen til at vurdere ansøgninger til Talentudviklingspuljen tildelt forvaltningen i stedet for nedsættelsen af en arbejdsgruppe. Da OL er udskudt til 2021, grundet Covid-19 situationen, valgte Elite- og Talentrådet på mødet den d. 3. juni 2020 at øremærke 100.000 kr. til mulige OL-kandidater frem mod OL 2021. Forvaltningen har derfor behandlet indkomne ansøgninger til Talentudviklings- og OL-puljen sæson 2020/21, og fremlægger rådet indstilling til fordeling af puljen. Der er i alt modtaget 34 ansøgninger fra 14 forskellige klubber i Roskilde Kommune, og der er ansøgt for i alt 1.057.200 kr. Elite- og Talentrådet kan fordele 440.000 kr. denne sæson, idet der er overført 40.000 kr., som ikke blev udbetalt fra bonusordningen for elitesportsaftalerne sæson 2019/20. Af de 34 ansøgninger er de 3 rettet mod OL-puljen, som er på 100.000 kr., og der er modtaget 31 ansøgninger til Talentudviklingspuljen, som er på 340.00 kr.
  Forvaltningen har afholdt møde med ansøgere, og på baggrund af samtalerne og ansøgningerne er der udarbejdet en indstilling (forefindes som bilag).
  Ansøgningerne tager afsæt i de retningslinjer, der er godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 8. september 2016, punkt 9.

  Idrætsgrens rangering:
  1. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendt og på OL programmet
  2. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendte
  3. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er DIF godkendte
  Atletens/atleternes niveau:
  1. prioritet: Ansøgere har internationalt niveau
  2. prioritet: Ansøgere i Top 10 i Danmark
  3. prioritet: Ansøgere i Top 10-25 i Danmark
  Støtte fra Team Danmark:
  1. prioritet: Verdensklasseforbund
  2. prioritet: Eliteforbund

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2019, idet der er afsat 400.000 kr. til talentudviklingspuljen. Dertil indgår en ikke udbetalt bonus til elitesportsaftalerne i budgettet for talentudviklingspuljen. I 2020/21 er det 40.000 kr., og derfor kan der i alt fordeles 440.000 kr., hvoraf max 100.000 kr. kan gå til mulige OL kandidater.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 33
  Godkendt

  Fraværende:
  Camilla Vilby-Moekvist, Henning Hansen, Rune Tarnøe, Jacob Bøg, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 34 Input til anbefalinger omkring arbejde med elitesportsaftaler

  Pkt. 34

  Input til anbefalinger omkring arbejde med elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Nuværende elitesportsaftalerne udløber sommeren 2021, og Elite- og Talentrådet vil gerne på baggrund af den periode, der har været elitesportsaftaler, komme med en række anbefalinger til det kommende Elite- og Talentråd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og talentrådet giver input.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden 2009 støttet elitesportsaftaler med økonomi. Elite- og Talentrådet vil gerne på baggrund af den periode, der har været elitesportsaftaler, komme med en række anbefalinger til det kommende Elite- og Talentråd.
  Dette i form af at udarbejde en række gode råd, erfaringer og anbefalinger omkring arbejdet med elitesportsaftaler.
  Elite- og talentrådet bedes se på og komme med input til, hvilke elementer der skal med i betragtningerne i forhold til udarbejdelse af anbefalinger.
  Følgende kunne være centrale omdrejningspunkter:

  • Hvilke områder er der, og hvordan styrkes de
  • Hvad skal Roskilde Kommune forvente i retur
  • Klubbernes miljøer
  • Mødestruktur mellem klubberne og forvaltningen
  • Tillid
  • Samarbejde mellem klubberne der har en aftale
  • Kompetencer i ledelse
  • Hvad kan klubberne spørges om
  • Kriterier for puljen – evt. genbesøg

  Der er ikke tale om en udførlig evaluering.
  Forvaltningen vil på baggrund af de input, der kommer fra Elite- og Talentrådet, præsentere anbefalingerne på det kommende møde i Elite- og Talentrådet den 15. november 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 34
  Forvaltningen bedes komme med oplæg til debat på kommende møde, så det nuværende Elite- og Talentråd giver det nye Elite- og Talentråd (2021-2024) deres anbefalinger.
  Fraværende:
  Camilla Vilby-Moekvist, Henning Hansen, Rune Tarnøe, Jacob Bøg, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 35 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.

  Orientering_om_Team_Danmark_projektet_statistik_paa_medieomtale.pdf

  Pkt. 35

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale samt økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Sagsfremstilling

  OL 2021, en udøver fra en forening i Roskilde Kommune er udtaget i form af Jonathan Groth fra Roskilde Bordtennis. Dermed er det tredje OL i træk, at der er udøvere med fra en forening i Roskilde Kommune, hvilket historisk ikke er sket tidligere.
  Der er flere udøvere fra klubber i Roskilde Kommune, der har mulighed for at kvalificere sig, og det bliver spændende om den første elev fra talentklasserne kvalificerer sig.
  Team Danmark aftalen er behandlet og godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 19. august 2020 og vil blive behandlet og enstemmigt sendt videre til Roskilde Byråd, der endeligt skal godkende samarbejdsaftalen.
  Efterfølgende vil vi lave en underskriftsceremoni.
  Ønsket med to spor til talentklasserne på Himmelev Skole er endnu ikke afklaret. Himmelev Skole har svaret på en række spørgsmål, som er sendt fra forvaltningen.
  Talentklasserne er en succes, der er stort set fyldt op med blot en ledig plads i 8.-9. klasse, mens der ledige pladser i 7.T, hvilket er meningen så nye kan søge ind.
  Der er kvalitet i arbejdet på fodboldsiden, hvorfor spillere fra Talentklassen er blevet hentet til FCK, Brøndby, FC Nordsjælland og Lyngby. Klubber som på Sjælland er højest rangerede af forbundet i talentudvikling.
  Covid19 har sat sine spor i klubberne og vil uden tvivl påvirke klubberne økonomisk på den ene eller den anden måde.
  Fra Danmarks Idræts Forbund har der været tæt dialog omkring forhold for idrætten, lige fra bredde til elite.
  Instagramprofilen for projektet har haft et lidt længere forløb, da et par udøvere ’svipsede’, da de havde deres uge. Alle udøvere, der har modtaget støtte fra Talentudviklingspuljen, har nu haft profilen på skift.
  Lad os lige kippe med flaget, en af udøverne Kasper Andersen fra Roskilde Cykle Ring vandt U19 EM.
  De klubber, der er indstillet til at være i den kommende samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024 som lokalt prioriterede sportsgrene, er blevet informeret om dette, og forvaltningen vil afholde møde med hver enkelt af Roskilde Pigefodbold, Roskilde Tennisklub og Roskilde TeamGym.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020
  Roskilde Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 35
  Fraværende:
  Camilla Vilby-Moekvist, Henning Hansen, Rune Tarnøe, Jacob Bøg, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 36 Orientering om Tour de France

  Pkt. 36

  Orientering om Tour de France

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Tour de France rammer Danmark i 2022, hvor starten af løbet vil foregå i Danmark med Roskilde Kommune og Roskilde by som etapestart.

  Sagsfremstilling

  Tour de France 2021 skulle have været afviklet den 2. juli til 25. juli 2021. I juni modtog den danske tour-organisationen imidlertid et ønske fra den franske løbsarrangør A.S.O. om at flytte den danske Grand Départ en uge frem grundet sammenfald med OL i Tokyo i 2021. Kort herefter meldte Den Internationale Cykelunion (UCI) ud, at Tour de France 2021 fremrykkes en uge, så løbet afvikles fra den 26. juni til 18. juli 2021.
  Da dette kolliderer med Københavns værtskab for EM i 2021, blev det besluttet, at Tour starten i Danmark flyttes fra 2021 til 2022. Tour de France afholdes i Danmark fra d. 1. – 3. juli 2020 og finder sted i Roskilde d. 2. juli, som også er den dato Roskilde festivallen slutter.
  Roskilde Kommune arbejder fortsat ihærdigt med forberedelserne til touren og har åbnet for ansøgninger til puljen, hvor borgere og foreninger kan søge om tilskud til events under Tour de France. Hver ansøgning skal have 50% medfinansiering.
  Man kan følge med i Tour de France i Roskilde Kommunes her: https://alletiderstour.roskilde.dk/
  Man kan læse mere om puljen her: https://roskilde.dk/tour-de-france-puljen
  I det Tour de France starten i Danmark er udskudt et år, vil der ikke være en orientering på næste møde i Elite- og Talentrådet. I stedet skal det nye Elite- og Talentråd beslutte, hvordan punktet kan fortsætte.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020
  Roskilde Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 36
  Fraværende:
  Camilla Vilby-Moekvist, Henning Hansen, Rune Tarnøe, Jacob Bøg, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 37 Mødeplan for Elite- og Talentrådet 2021

  Pkt. 37

  Mødeplan for Elite- og Talentrådet 2021

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges en overordnet mødeplan for fastlagte møder i Elite- og Talentrådet for 2021.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet skal jf. rådets vedtægter afholde mindst fire møder om året.
  Der er et årligt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget, hvor bl.a. årsplanen for rådets arbejde fremlægges, jfr. § 2 stk. 1 i vedtægterne for Elite- og Talentrådet. Mødedato kendes, når mødekalender for Kultur- og Idrætsudvalget er planlagt.
  Forslag til mødeplan for 2021
  1. møde den 4. marts 2021 – ordinært møde
  2. møde den 27. maj 2021 – ordinært møde
  3. møde – fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget
  4. møde den 16. september 2021 – ordinært møde og temamøde
  5. møde den 25. november 2021 – sidste ordinære møde i samarbejdsaftalen
  Alle møder afholdes på Roskilde Rådhus eller hos en af klubberne efter aftale. Møder vil være fra kl.18-20 med mindre andet er meddelt. Årets 3. møde den 16. september er et temamøde og varer typisk tre timer.
  Der kan være behov for ekstraordinære møder, blandt andet i forhold til hurtig sagsbehandling af sager, i det omfang formanden eller mindst tre af de stemmeberettigede medlemmer finder det nødvendigt.
  I forhold til fællesmøde ønskes det lagt samtidig med, at Kultur- og Idrætsudvalget har møde.
  Da den politiske mødeplan for 2021 ikke er på plads endnu, vil møder i Elite- og Talentrådet den 27. maj eller den 16. september kunne blive flyttet.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 37
  Godkendt
  Fraværende:
  Camilla Vilby-Moekvist, Henning Hansen, Rune Tarnøe, Jacob Bøg, Leif Ebbe Jensen o

 • Pkt. 38 Punkter til næste møde

  Pkt. 38

  Punkter til næste møde

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde godkendes

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 26. november 2020 samt eventuelle nye dagsordenspunkter.
  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  - Mundtlig orientering elitesportsaftaler
  - Godkendelse af referat
  - Eventuelt.
  Nye punkter:
  - Udpegning af nye medlemmer til Elite- og Talentrådet 2021-24
  - Talentstrategimål prioriterede sportsgrene for 2021
  - Orientering om Tour de France
  - Opdateret mødeplan
  - Talentstrategimål lokalt prioriterede sportsgrene 2021

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2020.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 38
  Punkt om anbefalinger til Kommende Elite- og Talentråd i forhold til elitesportsaftaler.
  Punkt om sponsormuligheder i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde.
  Punkt om Elite- og Talentrådet lægger op til en visionsdebat i det nye Elite- og Talentråd.
  Orientering om boligmuligheder for talenter.
  Fraværende:
  Camilla Vilby-Moekvist, Henning Hansen, Rune Tarnøe, Jacob Bøg, Leif Ebbe Jensen

 • Pkt. 39 Eventuelt

  Pkt. 39

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 17-09-2020, pkt. 39
  Fraværende:
  Camilla Vilby-Moekvist, Henning Hansen, Rune Tarnøe, Jacob Bøg, Leif Ebbe Jensen