You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 28, 2019 - 18:00
Sted: HR's undervisningslokale 273, Rådhuset
 • Pkt. 44 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 44

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 44
  Godkendt

  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 45 Meddelelser fra formand og andre

  Pkt. 45

  Meddelelser fra formand og andre

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 45
  Godkendt
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 46 Talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene 2020

  Talentstrategimaal_2020_prioriterede_sportsgrene.pdf

  Pkt. 46

  Talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene 2020

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2020 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet skal godkende klubbernes talentstrategimål for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene godkendes.

  Beslutningskompetence

  Roskilde Elite- og Talentråd.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet godkendte på mødet den 30.november 2017 ”Kriterier for uddeling af puljemidler til prioriterede sportsgrene”, jf. dagsordenspunkt 55.
  Kriterierne godkendes årligt af Kultur- og Idrætsudvalget, og de blev behandlet den 3. april 2019 som en del af Elite- og Talentrådets årsplan 2018/19.

  De seks klubber, der er prioriterede sportsgrene (FC Roskilde, Roskilde BMX, Roskilde Bordtennis, Roskilde Cykle Ring, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub), har alle været i dialog med forvaltningen vedrørende forslag til 3 individuelle talentstrategimål for 2020.
  Opfyldelsen af hvert mål udløser 1/18 af 250.000 kr. (3 mål x 13.888 kr. x 6 klubber).
  Elite- og Talentrådet bedes vurdere de 6 klubbers fremlagte talentstrategimål. Se bilag med beskrivelse af de 6 klubbers talentstrategimål.
  Forvaltningen foretager en årlig evaluering af målene. Denne evaluering vil blive præsenteret for Elite- og Talentrådet på årets sidste møde.
  Herefter skal Elite- og Talentrådet godkende, hvilke mål der er opfyldt, og som udløser midler fra puljen for de prioriterede sportsgrene.
  De midler, der ikke udloddes, overføres til en udviklingspulje, som de prioriterede sportsgrene kan søge.
  Her foretager forvaltningen behandlingen af puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 46
  Anbefales, at der ses på mulighed for at bruge ATK 2.0 til klubbens talentmiljø i ny aftale med Team Danmark med respekt for den enkelte prioriterede klub
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 47 Opfølgning budget omkring besparelser Roskilde Kommune

  Hoeringssvar.pdf

  Pkt. 47

  Orientering om budget 2020-2023 i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2020 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har behandlet nyt budget 2020-2023, hvor Elitesportsaftalerne 2018-2021 var et punkt.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes budget 2020 – 2023 blev offentliggjort den 12. august 2019 med henblik på høring i øvrige råd og udvalg med høringsfrist den 13. september 2019.
  På mødet den 12. september 2019 behandlede Elite- og Talentrådet punktet høringssvar til budget 2020-2023.

  Samtlige høringssvar indgik i den videre politiske proces, hvor de politiske forhandlinger fandt sted.
  2. behandlingen af budgettet fandt sted i Økonomiudvalget den 23. oktober, og den endelige vedtagelse af budgettet for 2020 – 2023 blev godkendt i byrådet den 30. oktober.
  Høringssvar fra Elite- og Talentrådet blev indsendt af Henrik Nevers, der er formand for Elite- og Talentrådet for det område, der omhandlede Elite- og Talentrådet.
  Høringssvaret kan ses som bilag.
  Som en del af vedtagelse af budgettet 2020-2023 blev det besluttet, at elitesportsaftalerne med FC Roskilde, Roskilde Håndbold, Roskilde Bordtennis og Roskilde Roklub ikke ændres i deres nuværende periode.
  Elitesportsaftalerne mellem Roskilde Kommune og de fire klubber løber frem til 30. juni 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 47
  Elite- og Talentrådet vil fremadrettet have dette som opmærksomhedspunkt. Godkendt.
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 48 Team Danmarks overvejelser og anbefalinger om en ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune

  Pkt. 48

  Orientering om Team Danmarks overvejelser og anbefalinger til en ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2020 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune og Team Danmark skal genforhandle en ny samarbejdsaftale i 2020, som vil træde i kraft 1. januar 2021.

  Sagsfremstilling

  Team Danmark har et samarbejde med 23 forskellige kommuner i Danmark, som bliver kaldt elitekommuner i Team Danmark.
  En samarbejdsaftale mellem en elitekommune og Team Danmark løber fire år, og en ny aftale mellem de to parter vil være fra 2021 til 2024.
  Elitekommunekonceptet er for Team Danmark et vigtigt fundament for udvikling og implementering på talentområdet.
  Team Danmark har selv som organisation støttekoncepter, der gælder fire år. For samarbejdet med Roskilde Kommune gælder at samarbejdsaftalen følger Team Danmarks fire årige cyklus.
  Fra Team Danmark er der ikke lagt op til radikale ændringer i deres nye støttekoncept for 2021-24.
  Elementer, der vil indbefatte arbejdet med elitekommuner, vil være:
  - Værdibaseret tilgang til elitearbejde og landsholdsarbejde
  - Ressourcer er et afgørende parameter for præstationsevnen
  - Viden skaber bedre rammer og muligheder for atleter og trænere
  - Samfundsmæssig ansvarlighed i balancen mellem trivsel og eliteidræt
  Peter Jensen fra Team Danmark vil på mødet uddybe Team Danmarks indsats på elitekommuneområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 48
  I evalueringen med Team Danmark skal der være fokus på de indsatser, der har været i den indeværende samarbejdsaftale. Godkendt.
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 49 Proces om genforhandling om ny samarbejdsaftale med Team Danmark.

  Notat_om_genforhandling_af_samarbejdsaftaler_med_Team_Danmark_Elitekommuner.pdf

  Pkt. 49

  Proces om genforhandling om ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024.

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2020 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune og Team Danmarks samarbejdsaftale udløber den 31. december 2020. Der orienteres om processen ved indgåelse af en ny samarbejdsaftale for perioden 2021-2024.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at processen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark udløber d. 31. december 2020. Forvaltningen anbefaler følgende proces.
  - Kultur- og Idrætsudvalget godkender en genforhandling (Primo januar 2020)
  - Forvaltningen orienterer om evaluering af nuværende samarbejdsaftale for 2017 - 2020 for Elite- og Talentrådet, som indeholder indsatser (1.møde 2020).
  - Forvaltningen præsenterer udkast til en samarbejdsaftale for perioden 2021 - 2024 for Elite- og Talentrådet, som er udarbejdet sammen med Team Danmark. Elite- og Talentrådet indstiller samarbejdsaftale til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- Børn Udvalget (2.møde 2020).
  - Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- Børneudvalget behandler en ny samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune, til endelig godkendelse i Byrådet.
  - Formel underskrivelse af en ny samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark ultimo 2020.
  Roskilde Kommune er en af 23 kommuner, der har en samarbejdsaftale med Team Danmark. Aftalerne mellem Team Danmark og kommunerne løber i fire årige cyklusser.
  Formålet med samarbejdsaftalerne er at lave struktureret talentudvikling med de primære omdrejningspunkter som talentklasser, ungdomsuddannelser, prioriterede- og lokaltprioriterede sportsgrene.
  Samarbejdsaftalen vil definere de indsatser Roskilde Kommune vil have på området.
  Team Danmark startede elitekommunesamarbejder op i 2005, og i 2009 indgik Roskilde Kommune den første samarbejdsaftale med Team Danmark.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 49
  Elite- og Talentrådet anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget har en debat om talentudvikling og elitesport i Roskilde Kommune og så der, som en del af en kommende politik, fortsat er en politisk vision på området. Godkendt.

  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter SvendsenFravæ

 • Pkt. 50 Indsats og måling på sociale medier

  Oversigt_Prioriterede_sportsgrene_paa_sociale_medier.pdf

  Pkt. 50

  Indsats og måling på sociale medier for Elite- og Talentrådet.

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 – 2020 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet har i flere år orienteret om likes og reach på de prioriterede sportsgrenes facebooksider, samt på infomedia.

  Sagsfremstilling

  På mødet den 12. september 2019 under punkt 37, orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  Her havde Elite- og Talentrådet en drøftelse om indsats og måling af sociale medier for de prioriterede sportsgrene i samarbejdsaftalen.
  Elite- og Talentrådet har siden mødet den 25. marts 2014 bedt om at få en orientering om dette.
  Dette for at følge klubbernes indsats på dette område, samt at få omtale af kommunens indsats via samarbejdsaftalen med Team Danmark.
  På mødet den 12. september 2019 blev det besluttet at Elite- og Talentrådet skulle indhente inputs fra Kommunens kommunikationsenhed
  De prioriterede klubber som er med i samarbejdsaftalen er på forskellige sociale platforme. Status kan ses i bilaget.
  For klubberne er det afgørende hvorfor den skal være synlig på de sociale medier. Der er der tre primære grunde
  A) At fortælle den gode historie om klubben
  B) At rekruttere medlemmer
  C) At promovere klubbens sponsorer
  Elite- og Talentrådet har understøttet klubberne i samarbejdsaftalerne med spotkurser om sponsorarbejde samt om synlighed og interaktion på de sociale medier.
  Inputs som er givet fra kommunens kommunikationsenhed, er anbefalinger til klubberne, om at blive klogere på hvilke type indslag der giver eksponering. Denne viden anbefales det, at klubben har en ansvarlig på området, som kan rådgive andre i klubben, der kan ligge op på de sociale medier.
  For Elite- og Talentrådet er det vigtigt at se der sker en udvikling på området for klubberne. Ligeså vil der løbende være spotkurser for klubberne i samarbejdsaftalen med fokus på dette.
  Det er ikke relevant mere at indhente data fra infomedia.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 50
  Forvaltningen fastholder tiltag for klubbernes bestyrelse omkring indsatser på området for at skabe kvalitet. Der fortsættes med at føre statistik på de sociale medier.

  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 51 Mundtlig orientering elitesportsaftaler

  Pkt. 51

  Mundtlig orientering elitesportsaftaler

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Klubberne orienterer mundtligt om elitesportsaftalerne ud fra den model, som blev godkendt på Elite- og Talentrådets møde den 13. september 2018.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har alle elitesportsaftaler med Roskilde Kommune i perioden juli 2018 til og med juni 2021.
  Status på elitesportsaftalerne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget hvert halve år (i 1. og 3. kvartal).
  På hvert ordinært møde giver to af de fire klubber en mundtlig orientering i Elite- og Talentrådet om status på klubbernes arbejde med elitesportsaftalerne.
  På mødet i Elite- og Talentrådet den 13. september 2018 blev nedenstående skabelon besluttet, hvor hver klub har 10 minutter til at orientere.

  I forhold til årets møder er rækkefølgen:
  1.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde bordtennis (1.kvartal)
  2.møde – Roskilde Roklub og FC Roskilde (2.kvartal)
  3.møde - Roskilde Roklub og FC Roskilde (3.kvartal)
  4.møde – Roskilde Håndbold og Roskilde Bordtennis (4.kvartal)
  Klubberne bliver årligt støttet med et fast beløb, og FC Roskilde og Roskilde Bordtennis modtager derudover en årlig bonus, hvis de lever op til de fastsatte mål for sæsonen.
  De fire klubber skal opfylde en række forpligtigelser, som er indeholdt i klubbernes elitesportsaftale med Roskilde Kommune.
  Den mundtlige orientering følger følgende skabelon:
  - Stilling, skader, kampe og regattaer
  - Udfordringer, nyt fra træningen og udtagelser
  - Hvordan går det med at integrere unge spillere
  - Overordnet betragtning
  Orienteringen skal kun indeholde det område, som klubben er blevet støttet med og ikke andre betragtninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 51
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 52 Evaluering elitesportsaftaler

  Evaluering_Elitesportsaftale_FC_Roskilde.pdf Evaluering_Elitesportsaftaler_Roskilde_Roklub.pdf Evaluering_Elitesport_Roskilde_Haandbold.pdf Evaluering_Elitesportsaftaler_Roskilde_Bordtennis.pdf

  Pkt. 52

  Evaluering elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2020 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub for perioden juli 2018 til juni 2021. Som en del af aftalen gennemføres der halvårlige evalueringer af elitesportsaftalerne, som forelægges Elite- og Talentrådet til godkendelse og Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringerne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med Roskilde Bordtennis, FC Roskilde, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub, hvor forpligtelserne i elitesportsaftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne er blevet gennemgået.
  Evalueringen er den anden i indeværende aftaleperiode, som løber fra 1. juli 2018 til sommer 30. juni 2021 mellem Roskilde Kommune og de fire klubber.
  Klubberne skal leve op til en række definerede forpligtelser i deres respektive aftaler. I bilag kan ses oversigt over de samlede forpligtelser, som hver klub skal leve op til.
  I oversigten er også medtaget de mål, som klubberne selv har defineret på en række områder i deres ansøgninger til en elitesportsaftale.
  Dette giver et overblik over de ambitioner, klubberne har for aftaleperioden. Klubberne bliver ikke bedømt på egne mål men kun på de indgåede forpligtelser, der er i den enkelte klubs elitesportsaftale.
  På møderne med klubberne er de vedhæftede bilag blevet gennemgået, og i bilaget vil der være en mere detaljeret evaluering af de fire klubber. Det skal oplyses, at oplysninger er indhentet primo november, og at der derfor kan være ændringer i forhold til den situation som klubber står i på nuværende tidspunkt.
  Det er forvaltningens vurdering, at alle 4 klubber lever op til deres forpligtelser i deres elitesportsaftale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 52
  Opmærksomhedspunkt på at Roskilde Kommune udnytter de muligheder, der ligger i forpligtelserne. Godkendt.
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 53 Opdateret mødeplan

  Pkt. 53

  Opdateret mødeplan for 2020

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2020 Åbent punkt

  Resume

  Opdatering af mødeplan for Elite- og Talentrådet 2020.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet skal jf. rådets vedtægter afholde mindst 4 møder om året.

  Der er et årligt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget, hvor bl.a. årsplanen for rådets arbejde fremlægges, jfr. § 2 stk. 1 i vedtægterne for Elite- og Talentrådet.

  Efter seneste møde den 12. september 2019 i Elite- og Talentrådet er den politiske mødeplan udarbejdet for alle de politiske udvalg i Roskilde Kommune, det har givet anledning til at opdatere mødeplanen for Elite- og Talentrådet i 2020.
  1. møde den 5. marts 2020 – ordinært møde
  2. møde den 3. juni 2020 kl.18.30-19 - fællesmøde Kultur- og Idrætsudvalget
  3. møde den 3. juni 2020 kl.19-21 - ordinært møde
  4. møde den 17. september 2020 kl.18-21 – ordinært møde og temamøde
  5. møde den 26. november 2020 – sidste ordinære møde i samarbejdsaftalen

  Alle møder afholdes på Roskilde Rådhus eller hos en af klubberne efter aftale. Møderne vil blive afholdt kl.18-20, med mindre andet er meddelt.
  Årets 3. møde den 17. september er et temamøde og varer typisk 3 timer.
  Der kan være behov for ekstraordinære møder blandt andet i forhold til hurtig sagsbehandling af sager, i det omfang formanden eller mindst 3 af de stemmeberettigede medlemmer finder det nødvendigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 53
  Forvaltningen følger op omkring overlap i møde med Kultur- og Idrætsudvalget. Godkendt.
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 54 Orientering om forløb med lokalt prioriterede sportsgrene

  Pkt. 54

  Orientering om afslutning, på forløb med lokalt prioriterede sportsgrene 2018-2020

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2020 Åbent punkt

  Resume

  I 2018-2019 har 9 klubber været med i et forløb om at arbejde med en talentudviklingsstrategi.

  Sagsfremstilling

  En del af samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark er, at der i samarbejdsaftalen 2017-2020 skal arbejdes med lokalt prioriterede sportsgrene.
  Processen med lokalt prioriterede sportsgrene er besluttet af Elite- og Talentrådet den 30. november 2017, og efterfølgende har Kultur- og Idrætsudvalget godkendt dette på mødet den 10. januar 2018.
  Firmaet Vindermentalitet er en af de partnere, som Team Danmark samarbejder med.
  Forløbet er afsluttet med en præsentation den 29. oktober, hvor de ni klubber fik feedback fra et panel bestående af tidligere Team Danmark direktør Michael Andersen, Vindermentalitet samt Claus Larsen formand for Kultur- og Idrætsudvalget.
  Dette var afslutningen på et forløb, hvor de 9 klubber i 2018-2019 har været igennem fire workshops.
  I 2020 skal klubberne, som er Badminton Roskilde, Himmelev Veddelev Fodbold, Jyllinge Boxing Team, Roskilde Mountainbike Klub, Roskilde Pigefodbold, Roskilde Rideklub, Roskilde TeamGym, Roskilde Trampolin og Roskilde Tennis Klub, alle arbejde med at implementere deres arbejde fra forløbet.
  I den nuværende samarbejdsaftale er der seks klubber, som er prioriterede sportsgrene:
  FC Roskilde, Roskilde BMX, Roskilde Bordtennis, Roskilde Cykle Ring, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub.
  I 2020 skal Roskilde Kommune og Team Danmark genforhandle en ny samarbejdsaftale for 2021-2024, hvor det skal besluttes, hvilket klubber der skal være en del af aftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 54
  Godkendt. Klubbernes talentudviklingsstrategi fra lokalprioriterede sportsgrene bliver eftersendt.
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 55 Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Oversigt_paa_reach_og_likes_paa_facebook_samt_infomedia.pdf

  Pkt. 55

  Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomi som et fast punkt på rådsmøder.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har sammen med to klubber deltaget i Team Danmarks trænersymposium. Disse afholdes fire gange om året, og de tager afsæt i Team Danmarks bog ATK 2.0.
  Udfordringen i at få alle med er, at klubberne ikke har ansat trænere, der kan være med i dagtimerne.
  Antallet af ansøgere til den kommende 7.T, der starter efter sommerferien 2020, er det hidtil laveste, der har været. I alt har 18 søgt. En af årsagerne er, at der ikke er kommet det antal fra fodbold og håndbold, der plejer. Fra fodbold kommer der typisk 20-25 ansøgere, og fra håndbold svinger det lidt mere.
  Fra fodbold er meldingen, at det er for svært at komme ind i klassen, og det afholder mange fra at søge.
  For trods det at der blot er 18 ansøgere, så er det fra 10 forskellige sportsgrene, hvilket er det højeste.
  I en ny samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-24 kunne dette afhjælpes ved at have to spor fra 8.klasse, hvilket er et indsatsområde i den nuværende Team Danmark aftale.
  Mads Pedersen har vundet VM i landesvejsløb, det gør dette projekt stolt, da Mads kørte som junior i Roskilde Cykle Ring, og modtog støtte fra Roskilde Kommunes talentudviklingspulje. Ligeså vandt Danmark EM guld i 4 km holdforfølgelsesløb, hvor alle fire cykelryttere trænede i Roskilde Cykle Ring i deres juniortid.
  Hos Roskilde Håndbold var der ligeså glæde, da Danmark vandt VM i BeachHandball med en spiller fra klubbens 1.div for kvinder på holdet.
  Der har været afholdt Team Danmarks ernæringskursus for talentklasserne og modtagerne af støtte fra talentudviklingspuljen. Dette er en vigtig indsats, da mange forældre ikke kender til de råd og anbefalinger, der er på området.
  OL 2020 er under 1 år væk. Fra klubber i Roskilde Kommune er der en udøver, som har kvalificeret sig Jonathan Groth fra Roskilde Bordtennis.
  Flere står på spring, og flere af disse er udsprunget fra de prioriterede sportsgrene, samt har haft deres gang i talentklasserne i projektet.
  Ved OL i 2016 deltog 5 udøvere fra klubber i Roskilde Kommune.

  Der vil for første gang være deltagelse af udøvere fra klubber i Roskilde Kommune ved tre OL i træk (2012, 2016 0g 2020)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 55
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 56 Orientering fra arbejdsgruppen om sportscollege

  Procespla_for_sportscollege.pdf Notat_interview_prioriterende_sportsgrene.pdf Notat_spoergeskemaundersoegelse_idraetsforeninger_Roskilde_Kommune.pdf Samlet_rapport_spoergeskemaundersoegelse.pdf Rapport_-_spoergeskemaundersoegelse_-_foreninger_med_talenter_og_talentarbejde.pdf

  Pkt. 56

  Orientering fra arbejdsgruppen om sportscollege

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2020 Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet har nedsat en arbejdsgruppe omkring arbejdet med et Sportscollege i Roskilde Kommune.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 3. juni 2015, punkt 94, at Elite- og Talentrådet udarbejder en procesplan, inklusiv en økonomisk oversigt, som led i at afdække muligheden for at etablere et sportscollege i Roskilde Kommune.

  Dette medførte at på mødet den 24. september 2015 i Elite- og Talentrådet, blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med dette sammen med forvaltningen.

  På møde i Elite- og Talentrådet den 3. marts 2016, blev der fra forvaltningen præsenteret en rapport med bla. en behovsanalyse i forhold til input, fra de forskellige interessenter, herunder de prioriterede klubber i Team Danmark projektet, samt andre klubber.

  På mødet den 3. marts 2016, blev det besluttet at arbejdsgruppen skulle se på følgende, i prioriteret rækkefølge.
  - Fysisk placering (herunder økonomi)
  - Helhedstilbuds for udøver og organisering af samme
  - Driftsøkonomi

  Status i dag er at der afventes at byggeri af stadion skal påbegyndes, hvor den fysiske placering af Sportscollege vil være.
  Roskilde Byråd godkendte på møde den 25.januar en principbeslutning om, at der arbejdes videre med, at et eventuelt stadion skal placeres i Rådmandshaven. Stadion vil blandt andet indeholde et sportscollege.
  Arbejdsgruppen under Elite- og Talentrådet har på mødet den 12. september 2019, ønsket at afdække mulighederne for at Sportscollege på Kildehuskollegiet i Roskilde som et alternativ inden sportscollege på stadion er bygget færdigt.
  På mødet den 20. marts 2017 i Elite- og Talentrådet, oplyste forvaltningen at der er lån i ejendommen for 6,2 millioner. Realkreditlån er i dag på cirka 7,8 millioner med en ejendomsværdi på 6.650.000 kr.
  Skal der være sportscollege på Kildehuskollegiet, skal der foretages en vedtægtsændring på Kildehuskollegiet samt at det forudsætter at lånet hjemtages af den siddende bestyrelse på Kildehuskollegiet.
  Dette, da betingelserne for det nuværende lån er givet på er ændret. Efterfølgende skal der udstedes nye lån.
  Det vil være bestyrelsen på Kildehuskollegiet der skal hjemtage lånene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 56
  Forvaltningen afholder møde med Festivalhøjskolen.
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 57 Orientering om status på Roskilde Kommunes Tour De France indsats

  Pkt. 57

  Orientering om status på Roskilde Kommunes Tour De France indsats

  Sagsnr. 287023 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2020 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde er start by for 2.etape af Tour de France 2021.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er vært for en etape i Tour de France. Det er lørdag den 3. juli 2021 at anden etape i løbet, skydes i gang fra Roskilde.
  Fra kommunal side er ansvaret placeret under kommunaldirektøren.
  Der er endnu ikke meldt noget officielt ud om den endelige rute, dette har en betydning i forhold til de tiltag der vil være.
  Status er at Roskilde Kommune holder alle døre åbne for ideer, og meldingen er at Byrådet, er meget enige om, at de gerne vil sikre, at denne begivenhed ikke kun er Roskilde kommunes, men også alle borgernes, sådet bliver en folkefest.
  Der har været arrangeret et møde den 26. august 2019 hvor forskellige interessenter i Roskilde Kommune har deltaget, og næste skridt er indbydelsen, sammen om Touren21.
  Dette i form af et folkemøde på Roskilde Festival Højskole der blev afholdt den 19. november.
  På mødet var der generel informationomTour de France-starten i Roskilde, og der blev præsenteret nogle af de idéer, der allerede er tænkt.
  På folkemødet var der tre overskrifter der blev vendt.
  - Har du en god idé til en fælles aktivitet eller et projekt – lige meget hvor stor eller lille din idé er, så vil vi gerne høre den
  - Gerne vil være frivillig, eller måske er nysgerrig på, hvordan dit allerede planlagte arrangement kan være med
  - Vil være med til et eller andet, uden du helt ved, hvad det er.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.
  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 57
  Godkendt.
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 58 Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Pkt. 58

  Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Resume

  Oversigt over faste dagsordenspunkter samt opridsning af nye punkter, som skal til behandling i Elite- og Talentrådet på næste møde.

  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at punkter til næste møde i Elite- og Talentrådet godkendes.

  Beslutningskompetence
  Elite- og Talentrådet.

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet gives en orientering om faste dagsordenspunkter til rådets møde den 5. marts 2020 samt eventuelle nye dagsordenspunkter, som rådet beslutter på møde den 28. november 2020:
  Faste dagsordenspunkter:
  - Godkendelse af dagsorden.
  - Meddelelser fra formand og andre.
  - Orientering om Team Danmark projektet, statistik på medieomtale og økonomisk status.
  - Eventuelt.
  - Punkter til næste møde i Roskilde Elite- og Talentråd.
  - Godkendelse af referat.
  - Mundtlig orientering om elitesportsaftalerne.
  Udover faste dagsordenspunkter er følgende med:
  - Forslag til årsplan for Elite- og Talentrådet 2020.
  - Evaluering af talentstrategimål for de prioriterede sportsgrene.
  - Orientering om evaluering af samarbejdsaftalen med Team Danmark.
  - Kriterier og proces for nye elitesportsaftaler 2021 - 2023

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2019.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 58
  Forslag til yderligere punkt: Orientering fra talentklasser på Himmelev Skole.
  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 59 Eventuelt

  Pkt. 59

  Eventuelt

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 59
  Roskilde Roklub orienterede om omstrukturering i kaproningsafdelingen.

  Fraværende:
  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen

 • Pkt. 60 Godkendelse af referat

  Pkt. 60

  Godkendelse af referat

  Sagsnr. 300206 Roskilde Elite- og Talentråd 2018 - 2021 Åbent punkt

  Roskilde Elite- og Talentråd, 28-11-2019, pkt. 60

  Godkendt

  Fraværende:

  Henrik Mielke, Claus Grønborg, Evan Lynnerup, Jakob Barsøe, Rune Tarnøe, Peter Schwalbe og Leif Ebbe Jensen. For Martin Gardezzi deltog Peter Svendsen