You are here

Referat

Dato: Mandag, Februar 25, 2019 - 12:00
Sted: Mødelokale 2 A på rådhuset, mødet starter med frokost
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsorden

  Sagsnr. 316864 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 25-02-2019, pkt. 1

  Godkendt.

 • Pkt. 2 Valg af formand

  Pkt. 2

  Valg af formand

  Sagsnr. 315224 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Der skal vælges en formand for udvalget.
  Formanden vælges blandt de 3 udpegede byrådsmedlemmer.

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 25-02-2019, pkt. 2

  Henning Sørensen blev valgt som formand.

 • Pkt. 3 Sygefraværet i tal og nuværende indsatser

  Sygefravaer_blandt_ansatte_i_kommunerne_-_del_1.pdf Inspirationskatalog_-_Sygefravaer_blandt_ansatte_i_kommunerne_-_Del_II.pdf Sygefravaersstatistik_Roskilde_Kommune_2018.pdf

  Pkt. 3

  Sygefraværet i tal og nuværende indsatser

  Sagsnr. 315224 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Der præsentres en række statistisk materiale, der beskriver sygefraværet i Roskilde Kommune i tal.
  Forvaltningen præsenterer sygefraværet i Roskilde Kommune i tal for udvalget.
  Herudover vil der være en kort gennemgang af Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport fra december 2018 om sygefravær blandt ansatte i kommunerne.
  Endelig præsenteres de indsatser, der er i dag i Roskilde Komme, for at holde fokus på at nedbringe sygefraværet.

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 25-02-2019, pkt. 3

  Orientering blev givet og tallene blev drøftet.

 • Pkt. 4 Oplæg fra praksis og fra forskning

  Pkt. 4

  Oplæg fra praksis og fra forskning

  Sagsnr. 315224 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt
  1. To ledere i Roskilde Kommune fortæller, hvordan de har arbejdet med forebyggelse af sygefravær, og hvordan de er lykkedes med at nedbringe sygefraværet over en årrække.

  ̵ Lena Johnsen, leder af Rengøringen
  ̵ Louise Lund Møller, Centerleder Trekroner Plejecenter

  1. Hvad siger forskning om forebyggelse af sygefravær. Perspektiver på arbejdet med nedbringelse af sygefravær, fra teori til praksis. Er der noget i forskning der peger på hvad det er man skal have fokus på i praksis.

  ̵ Inspirationsoplæg af Andreas Holtermann, Professor, MSO, cand.scient., ph.d., NFA

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 25-02-2019, pkt. 4

  Drøftet.

 • Pkt. 5 Dilemmaer og kompleksitet i håndtering af sygefravær. Hvor går grænsen?

  Pkt. 5

  Dilemmaer og kompleksitet i håndtering af sygefravær. Hvor går grænsen?

  Sagsnr. 315224 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Når man arbejder med forebyggelse og håndtering af sygefravær, støder man som leder og organisation på en række dilemmaer, hvor løsningen ikke altid er entydig.
  Drøftelse af udvalgets syn og perspektiver på hvor de mener grænsen går i de to dilemmaer?
  ̵ Dilemma 1: Hensynet til den syge kontra hensynet til de kolleger, der skal løbe ekstra stærkt, når der mangler en medarbejder, eller en medarbejder har brug for skånehensyn, for at komme hurtigt tilbage på arbejde.
  ̵ Dilemma 2: Hvor rummelig en arbejdsplads er Roskilde kommune, i forhold til plads til medarbejdere med alvorlig sygdom, som kan være fraværende i en længere periode.

  Der kan evt. drøftes andre dilemmaer, som er vigtige for problematikken om håndtering og forebyggelse af sygefravær.

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 25-02-2019, pkt. 5

  Drøftet. Der var enighed om at der i høj grad er tale om at organisationen er på en projektrejse omhandlende sygefraværskultur i kommunen.

 • Pkt. 6 Drøftelser af handlemuligheder for at nedbringe sygefraværet

  En_kur_mod_sygefravaer.pdf

  Pkt. 6

  Drøftelser af handlemuligheder for at nedbringe sygefraværet

  Sagsnr. 315224 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Udgangspunktet for håndtering af sygefravær i personalepolitikken er, fokus på tilbagevenden
  og fastholdelse: ” I Roskilde Kommune vil vi arbejde aktivt for at sikre medarbejderens fastholdelse/tilbagevenden til arbejdspladsen.” Det vil derfor altid være det første perspektiv der undersøges i forhold til den syge medarbejder.
  Forskning og praksiseksempler peger på, at ledelse er en af de væsentligste faktorer, i forhold til at holde sygefraværet på et lavt niveau. Det er derfor det første emne, der drøftes i forhold til handlemuligheder.

  Drøftelsen deles i to; Del et hvad kan organisationen gøre og del to, hvordan kan det politiske niveau understøtte, at det bliver til virkelighed.

  Som inspiration vedlægges:
  ̵ Inspirationskatalog, Sygefravær blandt ansatte i kommunerne, Økonomi og Indenrigsministeriets, Benchmarkingenhed, december 2018 (Bilag til punkt 3)
  ̵ En kur mod sygefravær?, KL og Forhandlingsfælleskabet, oktober 2014

  De to publikationer peger på en række fokus områder der kan nedbringe sygefraværet ledelse, forebyggelse, fleksibilitet og trivsel/arbejdsmiljø.

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 25-02-2019, pkt. 6

  Følgende emner blev fremhævet:
  ̵ forebyggelse inden for fysisk belastet arbejde.
  ̵ vilkår for ledelse, herunder ledelsesspænd.
  ̵ medarbejderindflydelse på arbejdstilrettelæggelse og arbejdstid.
  ̵ hurtig tilbagevenden efter sygdom og på hvilke vilkår, herunder skånevilkår og hensyn til driften.
  ̵ normer og adfærd for sygefravær, herunder fraværskultur på arbejdspladsen.
  ̵ sundhed som en del af forebyggelse.

  Til næste møde udarbejdes et skema over de indsatser fra Økonomi- og Indenrigsministeriets rapport over de 15 inspirationscases fra andre kommuner sammenholdt med indsatser i Roskilde Kommune.

  Der udsendes en nyhed på kommunens intranet om første møde i udvalget.

 • Pkt. 7 Næste møde

  Pkt. 7

  Næste møde

  Sagsnr. 315224 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Med udgangspunkt i dagens oplæg og drøftelser, besluttes temaerne for næste møde og evt. ønsker om input udefra.
  Der er indkaldt til yderligere to møder:
  ̵ 26. april 2019 kl. 8-12
  ̵ 14. juni 2019 kl. 8-12

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 25-02-2019, pkt. 7

  Mødet d. 14. juni 2019 flyttes til d. 11. juni 2019.

 • Pkt. 8 Eventuelt

  Pkt. 8

  Eventuelt

  Sagsnr. 316864 Udvalg om nedbringelse af sygefravær Åbent punkt

  Udvalg om nedbringelse af sygefravær, 25-02-2019, pkt. 8