You are here

Elite- og Talentråd

Her kan du læse om Roskildes Elite- og Talentråds formål, finde referater og læse mere om arbejdet for at udvikle talentmiljøet i Roskilde Kommune

Elite- og Talentrådet

Roskilde Elite- og Talentråds formål er at rådgive Kultur- og Idrætsudvalget om udmøntning af retningslinjer og principper for talentudvikling og eliteidræt inden for de rammer, som er fastlagt i Team Danmark Aftalen og den til enhver tid gældende idrætspolitik i kommunen. 

Dagsordener og referater fra udvalget

Læs mere om

 • Referater fra tidligere møder 2013-2014

 • Rådets arbejdsområder

  Roskilde Elite- og Talentråds formål er at udmønte de af Roskilde Kommune fastlagte retningslinjer og principper for eliteidræt i Roskilde Kommunes idrætspolitik.

  Rådet skal synliggøre eliteidrætten og talentudvikling, dens udøvere og aktiviteter.

  Rådet udfører, de opgaver som er tillagt rådet i forhold til Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, puljen til talentudvikling og Roskilde Kommunes elitesportsaftaler, indenfor de økonomiske rammer og retningslinjer, som er fastsat af Kultur- og Idrætsudvalget. Rådet skal sikre en optimal udnyttelse af de afsatte midler.

  Roskilde Elite- og Talentråds arbejde er følgende:
  •    Rådet koordinerer indsatsen, som giver eliteidrætten og talentudvikling i Roskilde bedst mulige vækstbetingelser.
  •    Rådet samler personer, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten til en koordineret indsats, som giver eliteidrætten og talentudvikling i Roskilde bedste mulige vækstbetingelser.
  •    Rådet skal arbejde for at tilvejebringe de bedst mulige forhold for eliteidrætsudøvere inden for områderne, uddannelse og på sigt job og bolig.
  •    Rådet skal understøtte initiativer til kompetenceudvikling af trænere og ledere med det formål at optimere eliteidrætsudøvernes og talenternes udvikling.
  •    Rådet har ansvaret for puljen til individuel talentudvikling.
  •    Rådet følger op på elitesportsaftalerne.
  •    Rådet anbefaler til KIU 1 gang årligt, hvorledes eventuelle bonusordninger i forbindelse med elitesportsaftaler skal frigives.
  •    Rådet udarbejder forslag til kriterier til valg af elitesportsaftaler og anbefaler disse til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
  •    Rådet behandler ansøgninger og kommer med forslag til anbefaling til fremtidige elitesportsaftaler til beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget.

 • Rådets medlemmer

  Roskilde Elite- og Talentråd består af følgende 17 medlemmer:

  • 2 repræsentanter fra Byrådet (Claus Larsen og Evan Lynnerup)
  • 6 repræsentanter for de klubber, der er udnævnt til prioriterede idrætsgrene (Allan Bentsen, Bo Kalizan, Christian Juel Glem, Henrik Mielke, Lisbeth Klarskov og Martin Gardezi Aggergaard)
  • 2 repræsentanter med en elitemæssig baggrund (Henning Hansen og Jacob Barsøe) 
  • 1 repræsentant for Roskilde Idræts Union (Frank Veje Jakobsen)
  • 2 repræsentanter for erhvervslivet i Roskilde Kommune (Jan Krøyer og Jacob Bøg)
  • 2 repræsentanter fra Roskilde Campus, henholdsvis ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. (Johnny Vinkel er medlem fra ungdomsuddannelserne.) 
  • 1 repræsentant for idrætsskolen med talentklasser (vacant)

  Følgende tilforordnede deltager i Roskilde Elite- og Talentråds møder uden stemmeret, men med taleret:

  • 1 repræsentant fra Team Danmark (Peter Jensen)
  • 1 repræsentant for støttefunktionerne (Niels Erichsen fra Fysiocenter Roskilde)

  Forvaltningen er sekretær for rådet.

 • Rådets formand og næstformand

  Henrik Nevers er formand for Elite- og Talentrådet.

  Frank Veje Jakobsen er næstformand for Elite- og Talentrådet. 

 • Årsberetninger

Senest opdateret

16.12.2020