You are here

Elite- og Talentråd

Her kan du læse om Roskildes Elite- og Talentråds formål, finde referater og læse mere om arbejdet for at udvikle talentmiljøet i Roskilde Kommune

Elite- og Talentrådet

Roskilde Elite- og Talentråds formål er at rådgive Kultur- og Idrætsudvalget om udmøntning af retningslinjer og principper for talentudvikling og eliteidræt inden for de rammer, som er fastlagt i Team Danmark Aftalen og den til enhver tid gældende idrætspolitik i kommunen. 

Dagsordener og referater fra udvalget

Læs mere om

 • Referater fra tidligere møder 2013-2014

 • Rådets arbejdsområder

  Roskilde Elite- og Talentråds formål er at udmønte de af Roskilde Kommune fastlagte retningslinjer og principper for eliteidræt i Roskilde Kommunes idrætspolitik.

  Rådet skal synliggøre eliteidrætten og talentudvikling, dens udøvere og aktiviteter.

  Rådet udfører, de opgaver som er tillagt rådet i forhold til Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, puljen til talentudvikling og Roskilde Kommunes elitesportsaftaler, indenfor de økonomiske rammer og retningslinjer, som er fastsat af Kultur- og Idrætsudvalget. Rådet skal sikre en optimal udnyttelse af de afsatte midler.

  Roskilde Elite- og Talentråds arbejde er følgende:
  •    Rådet koordinerer indsatsen, som giver eliteidrætten og talentudvikling i Roskilde bedst mulige vækstbetingelser.
  •    Rådet samler personer, som har interesse i og mulighed for at styrke eliteidrætten til en koordineret indsats, som giver eliteidrætten og talentudvikling i Roskilde bedste mulige vækstbetingelser.
  •    Rådet skal arbejde for at tilvejebringe de bedst mulige forhold for eliteidrætsudøvere inden for områderne, uddannelse og på sigt job og bolig.
  •    Rådet skal understøtte initiativer til kompetenceudvikling af trænere og ledere med det formål at optimere eliteidrætsudøvernes og talenternes udvikling.
  •    Rådet har ansvaret for puljen til individuel talentudvikling.
  •    Rådet følger op på elitesportsaftalerne.
  •    Rådet anbefaler til KIU 1 gang årligt, hvorledes eventuelle bonusordninger i forbindelse med elitesportsaftaler skal frigives.
  •    Rådet udarbejder forslag til kriterier til valg af elitesportsaftaler og anbefaler disse til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
  •    Rådet behandler ansøgninger og kommer med forslag til anbefaling til fremtidige elitesportsaftaler til beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget.

 • Rådets medlemmer

  Roskilde Elite- og Talentråd består af følgende 17 medlemmer:

  • 2 repræsentanter fra Byrådet (Camilla Vilby-Mokvist og Evan Lynnerup)
  • 6 repræsentanter for de klubber, der er udnævnt til prioriterede idrætsgrene (Allan Bentsen, Bo Kalizan, Claus Grønborg, Henrik Mielke, Lisbeth Klarskov og Martin Gardezi Aggergaard)
  • 3 repræsentanter med en elitemæssig baggrund (Henning Hansen og Morten Fenger.) 
  • 1 repræsentant for Roskilde Idræts Union (Frank Veje Jakobsen)
  • 2 repræsentanter for erhvervslivet i Roskilde Kommune (Rune Tarnø og Jacob Bøg)
  • 2 repræsentanter fra Roskilde Campus, henholdsvis ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. (Henrik Nevers er medlem fra ungdomsuddannelserne og det nye medlem fra de videregående uddannelser er lektor Leif Ebbe Jensen fra professionshøjskolen Absalon).
  • 1 repræsentant for idrætsskolen med talentklasser (Christian Cremonesi-Knudsen)

  Følgende tilforordnede deltager i Roskilde Elite- og Talentråds møder uden stemmeret, men med taleret:

  • 1-2 repræsentanter fra de aktive udøvere i talentklasserne 7. – 9. klasse
  • 1 repræsentant fra Team Danmark (Peter Jensen)
  • 1 repræsentant for støttefunktionerne (Niels Erichsen fra Fysiocenter Roskilde)

  Forvaltningen er sekretær for rådet.

 • Rådets formand og næstformand

  Henrik Nevers er formand for Elite- og Talentrådet.

  Frank Veje Jakobsen er næstformand for Elite- og Talentrådet. 

 • Årsberetninger

Senest opdateret

08.10.2020