You are here

Talentklasse 7. T.

Her kan du læse om hvordan du søger om optagelse i talentklassen 7. T. og kriterier for at være elev i klassen

Himmelev Skole har en talentklasse på hver af klassetrinnene 7. , 8. og 9.

Optag til 7. T. skoleår 2021/2022:

Informationsmøde afholdes virtuelt den 7.januar kl.17-19 via dette link 

Deltag i Skype-møde

 

Ansøgningsfristen er den 17. januar.
Svar om optagelse bliver givet medio juni.

Læs her: Hvad vil det sige at være elev i en talentklasse?

Læs her: Hvordan fungerer morgentræningen?

Udfyldning af digitalt ansøgningsskema

Før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet skal du have følgende klar:

 • Elevplan (hvis skolen har dette)
 • Udtalelse fra klasselærer
 • Udtalelse fra træner
 • Elevens standpunkt (dansk, matematik, engelsk)
 • Elevens fravær
 • Kontaktoplysning på klasselærer og primærtræner (mail og navn)

Læs om optagelse og kriterier

 • Sådan søger du om optagelse i 7. T. på Himmelev Skole

  Du skal udfylde ansøgningsskemaet, som indeholder:

  • En udtalelse fra din skole om dit faglige niveau samt elevplan, der går 2 år tilbage
  • En udtalelse fra din klub om dit sportslige niveau
  • En begrundelse for, hvorfor du ønsker at søge optagelse i idrætsklassen
  • Beskrivelse af dit og idrættens niveau

  Ansøgningen mailes til eliteidrætskonsulenten, Steen Houman. Hent kontaktoplysninger her.

 • Kriterier for optagelse til T-klassen på Himmelev Skole

  • Eleven skal gå til en idræt, som er optaget som specialforbund under Danmarks Idræts Forbund.
  • De prioriterede idrætter i samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark vægtes.
  • Under optagelsesprocessen: Når eleven søger om optagelse i talentklassen, kan eleven være i sin almindelige klub.
  • Når eleven er optaget i talentklassen: Når eleven er optaget i talentklassen og starter i talentklassen, så skal eleven være i et miljø, hvor der trænes tre gange om ugen i den primære idræt i et sportslige miljø på nationalt højeste plan, der efterlever idrættens ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept). Særligt for  drengefodbold gælder, at eleven skal træne og spille i en klub, der af DBU er tildelt en A eller B licens eller har et fodboldfagligt samarbejde med en sådan klub. 
  • Ved optagelse udenfor optagelsestidspunkt: Skal en elev optages uden for det normale optagelsestidspunkt (som er en gang årligt), skal eleven være med i specialforbundets talentarbejde samt være fra en af de prioriterede idrætter, der er i Team Danmark samarbejdsaftalen med Roskilde Kommune.
 • Sådan behandles ansøgningerne til 7. T. på Himmelev Skole

  Når alle ansøgningerne fra eleverne er modtaget af eliteidrætskonsulenten, så vil der være følgende optagelsesproces, som foregår i et samarbejde mellem Himmelev Skole og forvaltningen (eliteidrætskonsulenten):

  • Alle ansøgere bliver så vidt muligt set i en træning eller kamp. Der bliver taget reference fra specialforbundet på alle ansøgere.

  • Til en prøvetræning (som regel håndbold og fodbold) er der en uvildig bedømmer fra specialforbundet.

  • Der afholdes en samtale med ansøgere, som er vurderet sportsligt egnet til klassen, hvor der både er eliteidrætskonsulent og en repræsentant fra skolen tilstede.

  • Indstilling til talentklassens sammensætning udarbejdes i et samarbejde mellem eliteidrætskonsulent og en ressourceperson fra skolen. Indstillingen udarbejdes med fokus på talent,  jævn fordeling af piger/drenge og ca. 1/3 fra fodbold, 1/3 fra håndbold og 1/3 fra andre sportsgrene.

  • Skolelederen træffer den endelige beslutning om sammensætningen af talentklassen. 

  Efter hver delproces, vil de elever, der ikke kommer videre modtage et brev med et afslag.

 • Antal elever der bliver optaget i 7. T. på Himmelev Skole

  Der vil blive optaget 20 -25 elever til den kommende 7. T. 

  Når klassen kommer i 8. klasse, vil der blive optaget yderligere cirka 3 - 8 elever i klassen, der nu hedder 8. T. Det skyldes to årsager: 1. Vi vil gerne tilgodese ansøgere fra de prioriterede idrætsgrene roning og cykling og 2. vil vil sørge for at elever, der ikke føler sig klar til et skifte i 7. klasse, har mulighed for i at søge ind i 8. klasse.

 • Kriterier for at være elev i T-klassen på Himmelev Skole (gå i klassen)

  • Når eleven går i talentklassen, skal eleven være i et miljø, hvor der trænes tre gange om ugen i den primære idræt i et sportsligt miljø på nationalt højeste plan, der efterlever idrættens ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept). Særligt for drengefodbold gælder, at eleven skal træne og spille i en klub, der af DBU er tildelt en A eller B licens eller har et fodboldfagligt samarbejde med en sådan klub. 
  • Eleven må ikke få karakteren 1 mere end en enkelt gang i skoleforløbet efter 1-2 modellen. Eleven evalueres efter 1-2 modellen af morgentræneren 4 gange om året op til de store ferier (1 er ikke tilfredsstillende og 2 er tilfredsstillende).
  • Modtager eleven en rød screening, skal der tages kontakt til Fysiocenter eller andet område, for at arbejde med problemstillingen. 
  • Eleven må ikke få en screening, der er rød 2 gange med de samme problemstillinger. 
 • Forventninger til dig som elev i T-klassen

  Vi forventer at:

  • Eleven kommer til tiden efter endt morgentræning.
  • Eleven er med til at skabe et miljø, hvor alle føler sig velkomne, ønsker at bidrage og hjælper hinanden.
  • Eleven har forståelse for, at grundighed, kontinuitet og undervisningsparathed skaber fremgang.
  • Eleven respekterer de andre elever, lærere og trænere.
  • Eleven udviser gennem handlinger, levevis og meninger et ansvar over for opgaven som eliteudøver under uddannelse.

   

 • Ophør i T-klassen

  Skolelederen træffer den endelige beslutning, hvis en elev skal stoppe i klassen og flytte klasse, hvis interessen for sporten falder væk.

  Dette sker med afsæt i Folkeskoleloven og med baggrund i en helhedsvurdering for det enkelte barns trivsel og efter tæt dialog med barn og forældre. 

Fakta om godkendelse af kriterier

Byrådet godkendte den 21. december 2016, kriterierne for optag og for at gå i idrætstalentklasserne på Himmelev Skole, pkt. 326. Forud havde sagen været behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget.

Læs Byrådssagen her.

Senest opdateret

04.01.2021