You are here

Talentklasser 8. og 9. T.

Her kan du læse om mulighed for optagelse i talentklasserne, 8. T. og 9. T.

Der optages elever i foråret til det skoleår, der begynder i august.

Der er ansøgningsfrist for optag den 3. april.

Besked om optag gives ultimo maj.

Udfyldning af digitalt ansøgningsskema

Før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet skal du have følgende klar:

 • Elevplan (hvis skolen har dette)
 • Udtalelse fra klasselærer
 • Udtalelse fra træner
 • Elevens standpunkt (dansk, matematik, engelsk)
 • Elevens fravær
 • Kontaktoplysning på klasselærer og primærtræner (mail og navn)

Læs mere om optagelse og kriterier

 • Antal elever der blive optaget i 8. T. og i 9. T. på Himmelev Skole

  Vi optager elever i 8. T. og i 9. T. til de ledige pladser, der kunne være.

 • Sådan søger du om optagelse i 8. eller 9. T. på Himmelev Skole

  • Du skal udfylde ansøgningsskemaet, som indeholder:

   • En udtalelse fra din skole om dit faglige niveau samt elevplan, der går 2 år tilbage
   • En udtalelse fra din klub om dit sportslige niveau
   • En begrundelse for, hvorfor du ønsker at søge optagelse i idrætsklassen
   • Beskrivelse af dit og idrættens niveau

   Ansøgningen mailes til eliteidrætskonsulenten, Steen Houman. Hent kontaktoplysninger her.

 • Kriterier for optagelse til T-klassen på Himmelev Skole

  • Eleven skal gå til en idræt, som er optaget som specialforbund under Danmarks Idræts Forbund.
  • De prioriterede idrætter i samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og Team Danmark vægtes.
  • Under optagelsesprocessen: Når eleven søger om optagelse i talentklassen, kan eleven være i sin almindelige klub.
  • Når eleven er optaget i talentklassen: Når eleven er optaget i talentklassen og starter i talentklassen, så skal eleven være i et miljø, hvor der trænes tre gange om ugen i den primære idræt i et sportslige miljø på nationalt højeste plan, der efterlever idrættens ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept). Særligt for  drengefodbold gælder, at eleven skal træne og spille i en klub, der af DBU er tildelt en A eller B licens eller har et fodboldfagligt samarbejde med en sådan klub. 
  • Ved optagelse udenfor optagelsestidspunkt: Skal en elev optages uden for det normale optagelsestidspunkt (som er en gang årligt), skal eleven være med i specialforbundets talentarbejde samt være fra en af de prioriterede idrætter, der er i Team Danmark samarbejdsaftalen med Roskilde Kommune.
 • Kriterier for at være elev i T-klassen på Himmelev Skole (gå i klassen)

  Når eleven går i talentklassen, skal eleven være i et miljø, hvor der trænes tre gange om ugen i den primære idræt i et sportsligt miljø på nationalt højeste plan, der efterlever idrættens ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept). Særligt for drengefodbold gælder, at eleven skal træne og spille i en klub, der af DBU er tildelt en A eller B licens eller har et fodboldfagligt samarbejde med en sådan klub. 

  Eleven må ikke få karakteren 1 mere end en enkelt gang i skoleforløbet efter 1-2 modellen. Eleven evalueres efter 1-2 modellen af morgentræneren 4 gange om året op til de store ferier (1 er ikke tilfredsstillende og 2 er tilfredsstillende).

  Modtager eleven en rød screening, skal der tages kontakt til Fysiocenter eller andet område, for at arbejde med problemstillingen. 

  Eleven må ikke få en screening, der er rød 2 gange med de samme problemstillinger. 

 • Forventninger til dig som elev i T-klassen

  Vi forventer at:

  • Eleven kommer til tiden efter endt morgentræning.
  • Eleven er med til at skabe et miljø, hvor alle føler sig velkomne, ønsker at bidrage og hjælper hinanden.
  • Eleven har forståelse for, at grundighed, kontinuitet og undervisningsparathed skaber fremgang.
  • Eleven respekterer de andre elever, lærere og trænere.
  • Eleven udviser gennem handlinger, levevis og meninger et ansvar over for opgaven som eliteudøver under uddannelse.
 • Ophør i T-klassen

  Skolelederen træffer den endelige beslutning, hvis en elev skal stoppe i klassen og flytte klasse, hvis interessen for sporten falder væk.

  Dette sker med afsæt i Folkeskoleloven og med baggrund i en helhedsvurdering for det enkelte barns trivsel og efter tæt dialog med barn og forældre. 

Fakta om godkendelse af kriterier

Byrådet godkendte den 21. december 2016, kriterierne for optag og for at gå i idrætstalentklasserne på Himmelev Skole, pkt. 326. Forud havde sagen været behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget.

Læs Byrådssagen her.

Senest opdateret

18.06.2019