You are here

Talentudviklingspulje

På denne side kan du læse om kriterier for at søge talentudviklingspuljen og hvordan du søger.

Elite- og Talentrådet har en årlig pulje på kr. 400.000 til talentudvikling. Talentudviklingspuljen giver støtte til unge sportstalenter. 

Årligt ansøgningsfrist: 15. august. 

Elite- og Talentrådet har justeret talentudviklingspuljen, således at puljen fremadrettet vil se ud som herunder. Det vil i støtteperioden 2019/20 være muligt at støtte op til fire udøvere med 25.000, hvis vedkommende er en kandidat til OL.

Fremadrettet vil støttepuljen se således ud:

Støtteperiode          

Talentpuljen           

OL kandidater

2019/20

300.000

100.000

2020/21

400.000

0

2021/22

400.000

0

2022/23

300.000

100.000

2023/24

300.000

100.000

 Tiltrådt på Elite- og Talentrådsmøde den 11. juni 2019.

Læs om

 • Hvilke kriterier skal jeg opfylde for at søge?

  For at søge puljen skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Idrætten skal være godkendt af Danmarks Idræts Forbund
  • Både hold og individuelle kan søge
  • Ansøger skal være i en forening hjemmehørende i Roskilde Kommune
  • Udøver skal være over 15 år
  • Ansøgning kan kun komme fra klubben (bestyrelsen)
  • Niveauet på ansøgere skal være national elite, hvilket vil sige i toppen af sin egen aldersgruppe.
  • Der gives ikke tilskud til materialer
  • Holdfællesskaber med klubber i andre kommuner kan modtage tilskud, under forudsætning af at den/de pågældende kommuner yder et beløb i tilskud af samme størrelse
 • Hvornår skal jeg søge?

  Ansøgningsfrist er den 15. august. 

 • Hvordan fordeles tilskuddene til ansøgerne?

  En arbejdsgruppe og forvaltningen (sekretærfunktion) holder møder sammen med ansøgere og indstiller til Elite- og Talentrådet, hvordan puljen kan fordeles. Arbejdsgruppen benytter følgende retningslinjer, når de skal fordele tilskud fra talentudviklingspuljen.

  Idrætsgrens rangering:

  1. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendt og på OL programmet
  2. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er IOC godkendte
  3. prioritet: Ansøgere fra idrætsgrene/discipliner, der er DIF godkendte

  Atletens/atleternes niveau:

  1. prioritet: Ansøgere har internationalt niveau
  2. prioritet: Ansøgere i Top 10 i Danmark
  3. prioritet: Ansøgere i Top 10-25 i Danmark

  Støtte fra Team Danmark:

  1. prioritet: Verdensklasseforbund
  2. prioritet: Eliteforbund

  Retningslinjerne er godkendt på Elite- og Talentrådet den 8. september 2016, og evalueres en gang årligt.

 • Hvordan får jeg besked?

  Møder med ansøgere holdes først i september.

  Ansøgere får besked efter Elite- og Talentrådets 3. møde, der ligger i efteråret (Se dato for eliterådsmøde under "Elite- og Talentråd").

 • Hvordan modtager du tilskuddet?

  Midler overføres kort efter du har fået besked, når Elite- og Talentrådet har holdt deres 3. møde i efteråret.

  Officielt uddeles midlerne ved Roskilde Idræts Unions idrætsfest i februar.

 • Hvis du modtager støtte

  Såfremt du modtager støtte, forpligter du dig at:

  Komme med fire historier til vores facebookside

  Have vores instagramprofil i en uge og have mindst fem historier

  Deltage i et Team Danmark ernæringskursus der afholdes i Roskilde   

Modtagere af talentudviklingspuljen

Senest opdateret

06.09.2019