Elitesportsaftaler

Læs mere om Roskilde Kommunes elitesportsaftaler med fire lokale klubber

Elitesportsaftaler i Roskilde Kommune

Roskilde Kommune har i perioden juli 2018 til og med juni 2021 indgået Elitesportsaftale med

  • Roskilde Bordtennis
  • FC Roskilde
  • Roskilde Håndbold
  • Roskilde Roklub

Idrætsklubberne bliver årligt understøttet med et beløb. For FC Roskilde og Roskilde Bordtennis er der mulighed for en bonus ved at opfylde nogle fastsatte mål.

Status på elitesportsaftalerne vil forelægges Kultur- og Idrætsudvalget 2 gange årligt.

Hvis klubberne ikke opnår deres bonus, bliver beløbet overført til talentudviklingspuljen.